Indledning
1) Hvad er en spindoktor ifølge filmen? Hvad betyder ordet "spin", og hvori består en spindoktors arbejde?

Den består i at formidle politikerens nyhed til det bedre og time udgivelsen så politikeren ikke kommer i fedtefadet.

2) Beskriv hvor i Danmark og i hvilke sociale lag filmen foregår. det er ligesom en højere klasse som deltager i scenarierne, og vigtige personer som er fokusset i filmen, og stedet hvor filmen tager sted er borgen, som er der hvor folketinget er, mere eller mindre folk med magt behov.

Uddrag
- Erik Dreyer
Politiker i midterpartier
Han ville have formandsposten
Han ville gerne være statsminister
Han var magtsyg.
Han er snedig, lumsk og egostisk, han tænker kun på ham selv og på hans karriere

- Peter Schou
Spindoktor for Dreyer
Presserådgiver i midterpartiet han tror at han kan få torp til skrive hvad der passer ham.

Han styrer hvad der skal i medierne.

5) Hvilket billede får vi af det politiske system i Danmark? Er filmens virklighedsbillede realistisk?
Jeg tænker da at der er et virkelighed billede som er realistisk fordi at den her Spindoktoren vidste lige hvornår han skulle lække historien til pressen så den ramt helt nøjagtig.

Det spil foregår også i virkeligheden uden man tænker over det, men de ved lige hvornår historien skal udkomme!

Og at når der så ikke kommer de rigtige informationer ud, ville det komme til at spænde ben for dem selv og det bliver der gjordt ved at det bliver skrevet ud og så ville folket finde ud af hvad nogle af politikerne har gjort.

6) Pressen beskrives ofte som den fjerde statsmagt, der kan kontrollerer de andre.
Hvordan passer en spindoktor som Peter Schou ind i det billede, og hvori består pressens magt?

han passer ind ved at han nærmest er en politikers beskyttelse og skal omformulerer og redde politikeren fra fedtefadet og omformulerer det til folket og medierne hvad de gerne vil høre.