Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Materialer:
Udstyr:
Fremgangsmåde:
- Dag 1:
- Dag 2:
Resultater og resultatbehandling:
Diskussion:
Forsøget

Uddrag
Formål:
At fremstille bioethanol ud fra halm (eller evt. anden celluloseholdig biomasse).

Teori:
Planter er i stand til ved fotosyntesen at lave glukose og med udgangspunkt i dette lave mere komplekse kulhydrater, som kan bruges som oplagsnæring (stivelse) og byggemateriale (cellulose).

Cellulose bruges til planternes cellevægge og er utrolig svære at nedbryde. Det giver mening da plantecellernes vægge er forsvarsværk mod det omgivende miljø, samt fungerer som afstivning.

Det skal derfor være svært for f.eks. svampe at nedbryde cellevæggen. Derfor kan stammen fra et dødt træ kan ligge i skovbunden i årevis, inden den er nedbrudt.

Gærceller omdanner under anaerobe (iltfri) forhold glukose til ethanol, samt CO2 og får derved energi til deres vækst. Eksempelvis som når gærceller omdanner glukoseholdig druesaft til alkoholholdig vin.

Gær kan også leve af stivelse, da de producerer enzymer, som nedbryder stivelse til glukose. Men det går langsomt da stivelse, på grund af dens struktur, kun kan nedbrydes fra overfladen.

1. generations bioethanol bliver produceret ud fra glukose og stivelsesholdige afgrøder fra landbruget, f.eks. sukkerrør majs og korn. Afgrøder, som også ville kunne bruges til fødevarer.

2. generations bioethanol produceres ikke ud fra stivelses- eller sukkerholdige afgrøder, men fra celluloseholdigt affaldsmateriale f.eks. affald fra landbruget, halm, træspåner, samt papir.

Celluloseholdigt materiale er svært nedbrydeligt og gær mangler enzymer, der kan nedbryde cellulose til glukose og kan derfor ikke leve af det og omdanne det til ethanol.