Indholdsfortegnelse
- Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?
COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
Husholdninger og forbrug:
- Primær indkomst:
- Personlig indkomst:
- Samlet indkomst:
- Den disponible indkomst:
Hvad er forbrugerprisindekset?
- Svar:
Offentlige sektor og velfærd
Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
- Redegørelse:
- Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
- Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
- Hvordan har forventningsklemmen en indflydelse på samfundet?
Den finansielle sektor:
Inflation:
Produktion og indkomst:
- Virksomhedssektoren:
- Vision og mission for Danmark:
- Bruttonationalproduktet (BNP):
- Forsyningsbalancen:
Forsyningsbalancen:
Betalingsbalancen og Kapitalbalancen:
Finansloven 2021:
Politikker
Konkurrenceevneforbedrende politik

Uddrag
- Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi? den internationale økonomi er vokset hurtigere end de nationale økonomier, hvilket er en af grundene til, at man taler om globalisering

(Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer).

En anden grund er, at investeringerne og valutahandelen er vokset hurtigere end den traditionelle handel med varer. Den internationale økonomi har med andre ord ændret karakter

COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
Covid-19 har en stor betydning for verdensøkonomien. Der er blevet nødt til at lukke skoler, arbejdspladser

aflysning og lukning af offentlige arrangementer. Dette har skabt en negativ effekt på produktionen og efterspørgslen i de berørte økonomier.

Corona virussen betyder nemlig ikke kun sygdom og dødsfald, men også stigende arbejdsløshed og blodrøde aktiemarkeder.

Den risikerer nemlig at sætte hele verdensøkonomien i stå. Arbejdsløsheden stiger. Butikker og virksomheder lukker. Aktiemarkederne bløder. Og staten må optage gæld.

Coronavirussen startede, som de fleste efterhånden ved, i den kinesiske provins Wuhan. Derfor var det også her, at de første økonomiske problemer opstod.

Kina er nemlig en enorm producent af alle mulige forskellige varer, der bliver eksporteret til resten af verden.

Så da de kinesiske myndigheder lukkede samfundet ned for at kontrollere virussen, var det ikke kun Kinas økonomi, der blev påvirket.

---

Redegørelse: I Danmark har vi gennem generationer udviklet et trygt samfund, hvor vi både passer på de ældre, børnene, og de svage i samfundet.

Vi tager os af hinanden. Den offentlige sektor er samtidig et værn mod ulighed. Fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og social tryghed giver os alle sammen mulighed for at skabe netop det liv, vi ønsker.

For at udvikle en stærk offentlig sektor. Nogle mener, at den offentlige sektor i Danmark er alt for stor:

Der betales alt for meget i skat, der udbetales penge til folk, der er dovne, staten blander sig i alt og ødelægger folks lyst til at skabe noget.

Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark? Velfærdsmodellen er en betegnelse for den økonomiske model.

Politikerne i Danmark bruger velfærdsmodellen til at fordele velfærdsgoder. I Danmark handler vi efter den universelle velfærdsmodel.

Den universelle velfærdsmodel, som findes i Danmark, er omfattende i kraft af de mange kerneydelser, der er gratis: folkepension

Statens Uddannelsesstøtte (SU), gratis grundskolegang og videre uddannelse, kontanthjælp, børnepenge og gratis behandling på sygehusene og hos lægen.

Den universelle velfærdsstat går ud på at statsborgerskabet giver den enkelte borger alle sociale rettigheder, samtidig med at alle ydelserne er skatte finansieret.

I den universelle velfærdsmodel Alle får tildelt sociale ydelser, lige meget om du er en 'stærk' eller 'svag' borger i samfundet. Der skal altså være mest mulig velfærd til alle.

Alle betaler til velfærden, og derfor har alle ret til at modtage ydelserne. Derfor anses den universelle velfærdsmodel ofte som værende socialistisk i sin opbygning.