Indholdsfortegnelse
- Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?

Covid-19 Og Økonomien I Verden:
Husholdninger og forbrug:
- Primær indkomst:
- Personlig indkomst:
- Samlet indkomst:
- Den disponible indkomst:
- Realindkomst

Dette er beregningen for realindkomsten
Hvad er forbrugerprisindekset?
- Svar:

Offentlige sektor og velfærd
Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
- Redegørelse:
Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
Hvordan har forventningsklemmen en indflydelse på samfundet?
Hvad er velfærdstrekanten og hvad gør den for samfundet?
Den finansielle sektor:
Inflation:
Produktion og indkomst:
Forsyningsbalancen:
Betalingsbalancen og Kapitalbalancen:
Finansloven 2021:
Politikker
Konkurrenceevneforbedrende politik

Uddrag
- Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?
den internationale økonomi er vokset hurtigere end de nationale økonomier, hvilket er en af grundene til, at man taler om globalisering

(Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer ).

En anden grund er, at investeringerne og valutahandelen er vokset hurtigere end den traditionelle handel med varer. Den internationale økonomi har med andre ord ændret karakter

COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
Covid-19 har en stor betydning for verdensøkonomien.

Der er blevet nødt til at lukke skoler, arbejdspladser, aflysning og lukning af offentlige arrangementer. Dette har skabt en negativ effekt på produktionen og efterspørgslen i de berørte økonomier.

Corona virussen betyder nemlig ikke kun sygdom og dødsfald, men også stigende arbejdsløshed og blodrøde aktiemarkeder.

Den risikerer nemlig at sætte hele verdensøkonomien i stå. Arbejdsløsheden stiger. Butikker og virksomheder lukker. Aktiemarkederne bløder. Og staten må optage gæld.

Coronavirussen startede, som de fleste efterhånden ved, i den kinesiske provins Wuhan. Derfor var det også her, at de første økonomiske problemer opstod.

Kina er nemlig en enorm producent af alle mulige forskellige varer, der bliver eksporteret til resten af verden. Så da de kinesiske myndigheder lukkede samfundet ned for at kontrollere virussen, var det ikke kun Kinas økonomi, der blev påvirket.

---

- Husholdningspengene er afgørende for den danske udvikling ift. økonomien.

- Virksomhederne i DK er afhængige af hvor husholdningerne vælger at investerer deres penge.

- Primær indkomst: Primær indkomst omfatter de indkomster, som indtjenes ved erhvervsmæssig beskæftigelse.

Det drejer sig først og fremmest om lønindkomst og overskud af selvstændig virksomhed. Ofte bruges også betegnelsen privat indkomst.

- Personlig indkomst: Personlig indkomst omfatter ud over den primære indkomst også en række såkaldte overførselsindkomster.

Disse indkomster udbetales fra det offentlige og er kendetegnet ved, at modtagerne ikke skal give en modydelse.

De væsentligste overførselsindkomster er pensioner, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.

- Samlet indkomst: Samlet indkomst omfatter alle indkomstarter. Ud over den personlige indkomst indgår der en række formueindkomster, for eksempel renteindtægter og aktieudbytter. Den samlede indkomst kaldes ofte for bruttoindkomsten