Generelle noter til International Økonomi A | Noter

Gennemarbejdet og overskuelige noter i International økonomi på HHX. Dokumentet er sat pænt op og kan bruges i forbindelse med eksamen eller dit daglige arbejde med International økonomi. Egnes perfekt som opslagsbog.

Indledning
BNP (Øko vækst) = Velstand i et land.
Samlede Produktion i et land = Produktion og service ydelser.
Danmark = 1,6% vækst.
Højkonjunktur: 2,5%+ vækst.
Lav konjunktur: ml 0 og 2,5%
Recession negativ vækst.

Arbejdsløshed: 3-4% er der fuld beskæftigelse. DK nu ca. 5%
Inflation(stabile priser): Gentagende prisstigninger. Skal helst ligge omkring 2%.
Udligning af sociale forskelle: Måles via GINI-index
Betalingsbalance: alle bevægelser af penge mellem DK og udlandet.

Miljø: CO2 udledning

Konkurrenceevne.
Evnen til at kunne konkurrere med andre lande på verdensmarkedet.

Lønninger
Produktivitet
Valutakurser – Lav dk kurs = Højere konkurrenceevne da det er billigere for uland.

Den strukturelle Konkurrenceevne.
Alt som ikke har direkte med prisen at gøre
Kvalitet og design
Produktudvikling og forskning
Markedsføring og salgsindsats
Leveringsbet
Uddannelsesniveau
ETC

Poters Diamant. Fortæller en virksomheds om hvilke rammebetingelser man skal have for at kunne opretholde.

I Danmark er uddannelsesmulighederne gode, og det bliver mere og mere
almindeligt at få en høj uddannelse. Der er dog nogle områder hvor Danmark
mangler højtuddannet arbejdskraft. Dette gælder for nogle ingeniør-
uddannelser og andre naturvidenskabelig uddannelser, så på disse områder
må firmaer søge arbejdskraft i udlandet.

BRIK
Rusland
Brasilien
Kina
Indien

Økonomisk udvikling
1. Uland
2. NV-Land
3. NIC-Land
4. I-Land
Se Side 483-484 for mere info angående kategorier.

Analyse Tabel
Intra: handel for region
Inter: handel mellem regioner
Monoeksport: eksport af varer/tjeneste

Globalisering.
Proces til øget økonomisk integration og gensidig afhængighed mellem lande.

Økonomisk globalisering.
Globalisering af vareproduktion
Globalisering af verdenshandel
Globalisering af globalisering af finanssektor
Transnationale selskaber (multinationale selskaber)


Globaliserings årsager.
Liberalisering af handel og kapitalbevægelser.
Teknologisk udvikling inden for IT og kommunikation
Lavere transport omkostninger.

Konkurrenceevne.
Pris og strukturel


Nyere Handelsteorier.

efterspørgselsforhold ( linders)
Nabohandelteorien
Miljøafstand (lille kulturforskel)
Forklare handel med ens varer

Stordriftsfordele og forbrugerpræferance (krugsmans)
Handel betyder større handel marked og dermed mulighed for at udnytte stordriftsfordele
Konkurrencefordele - VE


Frihandel kontra protektionisme.

Fordele ved fri handel.
Fri handel fører til -> Specialisering i komparative fordele / Øget konkurrence / Stordriftsfordele -> Øget velstand – Større produktion, billigere varer, større udsalg

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu