Her er der nogle ”gode råd”, du kan have i baghovedet, når du skriver en samfundsopgave. De gælder uanset om du er i færd med at udarbejde en projektopgave, en samfundsfagsrapport, en stor skriftlig opgave eller en anden form for samfundsopgave.

Indholdsfortegnelse
1. Læseren Er Læreren
2. Vær Varsom Med Din ”Jargon”.
3. Man Må Godt Være I Tvivl
4. Præcision Er Godt
5. ”Vov En Torsk”
6. Udelad Klichéerne
7. Stav Rigtigt
8. Læs Din Opgave

Opgavens Forskellige Dele
Redegørelse
Påvisning
Sammenligning
Undersøgelse
Diskussion
Vurdering

Uddrag
1. Læseren Er Læreren
”Jeg vil i denne opgave skrive om politiske ideologier, fordi det er et interessant spørgsmål, om ideologierne stadig er relevante i 90’erne” Nej – det er ikke derfor du skriver – det er fordi du sidder derhjemme og har fået stillet denne konkrete opgave.

Det er hyklerisk at tro, at man ”skal skrive for almindelige mennesker”. Du skal skrive til din lærer (og til en censor i samfundsfag i forbindelse med eksamen).

Jeg har læst opgaveformuleringerne, når jeg retter opgaverne, og det betyder, at en unødig gentagelse af spørgsmålsformuleringer og bilagsdata er rent fyld. En forkortet udgave af spørgsmålsformuleringen er, hvad jeg vil have.

---

2. Vær Varsom Med Din ”jargon”.
”Poul-uld-mund”, ”Uffemanden” osv. er betegnelser fra bodegajournalistikken (- og der skal de forblive!), som samfundsfagslærere generelt ikke bryder sig om.

Har du ikke andre måder at gøre din aflevering spændende, sjov og alternativ, så er du bedre tjent med at gøre din aflevering sober, loyal og kedelig.

Samfundsfagslærere (deriblandt jeres lærer) er ikke principiel modstander af karakteristikker, der viser elevens eget politiske ståsted, men jo mere og jo oftere man kommer bort fra ”the main stream”, jo mere skal man passe på.

---

3. Man Må Godt Være I Tvivl
Samfundsfagslærere ved meget, men vi accepterer selvfølgelig at både tekster og spørgsmål kan skabe tvivl.

Som oftest vil lærere/censorer (deriblandt også jeres lærer) vurdere det positivt, at man ikke springer sin tvivl over.

Men vi kræver så til gengæld, at tvivlen bliver udtrykt så præcist som muligt.