Generelle Erhvervsøkonomi Noter | Gode begynder noter til faget

Disse noter er oplagte for dig der lige er startet med faget Erhvervsøkonomi, eller blot har brug for en frisk reminder i ny og næ.
Selvom noterne er skrevet af en hhx-elev, kan man sagtens anvende dem på andre ungdomsuddannelser.

Indholdsfortegnelse
Der findes tre virksomhedstyper:
Et Enkeltmandsvirksomhed
Et interessentskab (I/S)
Et anpartsselskab (ApS)
Et iværksætterselskab (IVS)
Et aktieselskab (A/S)
Personligt ejede virksomheder:
Kapitalselskaber:
Innovation:
Radikal innovation:
Inkrementel innovation:
Forretningsplan:
Beregninger:
* Afsætning (AFS):
* Salgspris:
* Kostpris:
* Omsætning (OMS):
* Vareforbrug:
* Bruttofortjeneste (BF):
* BAP (Bruttoavanceprocent):
* DB-Dækningsbidrag:
* Nettoomsætning:
* Variable omkostninger(VO):
* DB-Dækningsbidrag pr. enhed:
* DB-Dækningsbidrag i alt:
* Overskudsgrad:
* Dækningsgrad:
* Indekstal:
Når man skal bogføre rigtigt
Kortfristet gæld
Langfristet gæld
Omsætning pr. lønkrone:
Overskud pr. lønkrone:
Omsætning pr. fuldtidsansat:

Uddrag
Der findes tre virksomhedstyper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og servicevirksomheder. Produktionsvirksomheder fremstiller fysiske varer, handelsvirksomheder køber og videresælger varer, mens servicevirksomheder sælger serviceydelser, altså ikke fysiske varer.

Handelsvirksomheder kan opdeles i grossistvirksomheder (en gros) og detailhandelsvirksomheder (butikker). Grossistvirksomheden indkøber sine varer hos produktionsvirksomheder og videresælger dem til detailhandelsvirksomheder. Detailhandelsvirksomheden videresælger sine varer til den endelige forbruger.

---

Et iværksætterselskab (IVS) er en særlig form for et anpartsselskab, der er i færd med at opbygge selskabskapitalen på kr. 50.000. Iværksætteren kan ved stiftelsen nøjes med at indskyde kr. 1. Til gengæld skal der hvert år opspares 25 % af overskuddet til en særlig reserve, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør kr. 50.000. Ejerne hæfter med den kapital, der står i virksomheden, men ikke med deres personlige formue (begrænset hæftelse).

---

Inkrementel innovation:
Inkrementel innovation er gradvise ændringer af eksisterende produkter, serviceydelser og processer. (Ordet incremental på engelsk betyder gradvist voksende).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu