Indholdsfortegnelse
Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?
COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
- Husholdninger og forbrug:
- Primær indkomst:
- Personlig indkomst:
- Samlet indkomst:
- Den disponible indkomst:
- Dette er beregningen for realindkomsten
- Hvad er forbrugerprisindekset?
Offentlige sektor og velfærd
- Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
- Redegørelse:
- Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
- Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
- Hvordan har forventningsklemmen en indflydelse på samfundet?
- Hvad er velfærdstrekanten og hvad gør den for samfundet?
Den finansielle sektor:
Inflation:
Produktion og indkomst:
- Virksomhedssektoren:
- Vision og mission for Danmark:
- Bruttonationalproduktet (BNP):
- Forsyningsbalancen:
Forsyningsbalancen:
Betalingsbalancen og Kapitalbalancen:
Finansloven 2021:
Politikker
Konkurrenceevneforbedrende politik

Uddrag
den internationale økonomi er vokset hurtigere end de nationale økonomier, hvilket er en af grundene til

at man taler om globalisering (Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer ).

En anden grund er, at investeringerne og valutahandelen er vokset hurtigere end den traditionelle handel med varer. Den internationale økonomi har med andre ord ændret karakter

---

Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
Redegørelse: I Danmark har vi gennem generationer udviklet et trygt samfund, hvor vi både passer på de ældre, børnene, og de svage i samfundet.

Vi tager os af hinanden. Den offentlige sektor er samtidig et værn mod ulighed. Fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og social tryghed giver os alle sammen mulighed for at skabe netop det liv, vi ønsker.

For at udvikle en stærk offentlig sektor. Nogle mener, at den offentlige sektor i Danmark er alt for stor:

Der betales alt for meget i skat, der udbetales penge til folk, der er dovne, staten blander sig i alt og ødelægger folks lyst til at skabe noget.

Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
Velfærdsmodellen er en betegnelse for den økonomiske model. Politikerne i Danmark bruger velfærdsmodellen til at fordele velfærdsgoder.

I Danmark handler vi efter den universelle velfærdsmodel. Den universelle velfærdsmodel, som findes i Danmark

er omfattende i kraft af de mange kerneydelser, der er gratis: folkepension, Statens Uddannelsesstøtte (SU), gratis grundskolegang og videre uddannelse, kontanthjælp, børnepenge og gratis behandling på sygehusene og hos lægen.

Den universelle velfærdsstat går ud på at statsborgerskabet giver den enkelte borger alle sociale rettigheder, samtidig med at alle ydelserne er skatte finansieret.

I den universelle velfærdsmodel Alle får tildelt sociale ydelser, lige meget om du er en 'stærk' eller 'svag' borger i samfundet. Der skal altså være mest mulig velfærd til alle.

Alle betaler til velfærden, og derfor har alle ret til at modtage ydelserne. Derfor anses den universelle velfærdsmodel ofte som værende socialistisk i sin opbygning.

Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
Konkurrencestaten er en virksomheds konkurrenceevne, til udvikling og bibeholde dets markedsandel, således at efterspørgslen på de goder i virksomheden distribuerer øges.

Konkurrencen om at skabe de bedste rammer for deres egne virksomheder.
Verdensøkonomien har medført globaliseringen, hvor af mange virksomheder oplever hård konkurrence fra andre internationale virksomheder.

Den offentlige sektor, hvor fx hele uddannelsessektoren, folkeskoler, gymnasier, og videre op til universiteter skal indrettes så virksomheden får præcis den arbejdskraft, som der er behov for.