Indholdsfortegnelse
Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?
COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
Husholdninger og forbrug:
- Primær indkomst:
- Personlig indkomst:
- Samlet indkomst:
- Den disponible indkomst:
- Dette er beregningen for realindkomsten
- Hvad er forbrugerprisindekset?
- Svar:
Offentlige sektor og velfærd
Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
- Redegørelse:
Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
Hvordan har forventningsklemmen en indflydelse på samfundet?
Hvad er velfærdstrekanten og hvad gør den for samfundet?
Den finansielle sektor:
Inflation:
Produktion og indkomst:
Forsyningsbalancen:
Betalingsbalancen og Kapitalbalancen:
Finansloven 2021:
Politikker
Konkurrenceevneforbedrende politik

Uddrag
- Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?
den internationale økonomi er vokset hurtigere end de nationale økonomier, hvilket er en af grundene til

at man taler om globalisering (Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer ).

En anden grund er, at investeringerne og valutahandelen er vokset hurtigere end den traditionelle handel med varer. Den internationale økonomi har med andre ord ændret karakter

COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
Covid-19 har en stor betydning for verdensøkonomien. Der er blevet nødt til at lukke skoler, arbejdspladser, aflysning og lukning af offentlige arrangementer. Dette har skabt en negativ effekt på produktionen og efterspørgslen i de berørte økonomier.

Corona virussen betyder nemlig ikke kun sygdom og dødsfald, men også stigende arbejdsløshed og blodrøde aktiemarkeder.

Den risikerer nemlig at sætte hele verdensøkonomien i stå. Arbejdsløsheden stiger. Butikker og virksomheder lukker. Aktiemarkederne bløder. Og staten må optage gæld.

---

Velfærdsmodellen er en betegnelse for den økonomiske model. Politikerne i Danmark bruger velfærdsmodellen til at fordele velfærdsgoder.

I Danmark handler vi efter den universelle velfærdsmodel. Den universelle velfærdsmodel, som findes i Danmark, er omfattende i kraft af de mange kerneydelser, der er gratis: folkepension

Statens Uddannelsesstøtte (SU), gratis grundskolegang og videre uddannelse, kontanthjælp, børnepenge og gratis behandling på sygehusene og hos lægen.

Den universelle velfærdsstat går ud på at statsborgerskabet giver den enkelte borger alle sociale rettigheder, samtidig med at alle ydelserne er skatte finansieret.

I den universelle velfærdsmodel Alle får tildelt sociale ydelser, lige meget om du er en 'stærk' eller 'svag' borger i samfundet. Der skal altså være mest mulig velfærd til alle.

Alle betaler til velfærden, og derfor har alle ret til at modtage ydelserne. Derfor anses den universelle velfærdsmodel ofte som værende socialistisk i sin opbygning.