Indholdsfortegnelse
Hvad sker der ude i verden som har relevans i International økonomi?
COVID-19 OG ØKONOMIEN I VERDEN:
Husholdninger og forbrug:
- Primær indkomst:
- Personlig indkomst:
- Samlet indkomst:
- Den disponible indkomst:
- Dette er beregningen for realindkomsten
- Hvad er forbrugerprisindekset?
- Svar:
Offentlige sektor og velfærd
Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
- Redegørelse:
Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
Hvordan har forventningsklemmen en indflydelse på samfundet?
Hvad er velfærdstrekanten og hvad gør den for samfundet?
Den finansielle sektor:
Inflation:
Produktion og indkomst:
Forsyningsbalancen:
Betalingsbalancen og Kapitalbalancen:
Finansloven 2021:
Politikker
Konkurrenceevneforbedrende politik

Uddrag
Hvad har velfærd med den offentlige sektor at gøre?
Redegørelse: I Danmark har vi gennem generationer udviklet et trygt samfund, hvor vi både passer på de ældre, børnene, og de svage i samfundet.

Vi tager os af hinanden. Den offentlige sektor er samtidig et værn mod ulighed. Fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og social tryghed giver os alle sammen mulighed for at skabe netop det liv, vi ønsker.

For at udvikle en stærk offentlig sektor. Nogle mener, at den offentlige sektor i Danmark er alt for stor: Der betales alt for meget i skat, der udbetales penge til folk, der er dovne, staten blander sig i alt og ødelægger folks lyst til at skabe noget.

Hvad er den danske velfærdsmodel og hvilken velfærdsmodel følger Danmark?
Velfærdsmodellen er en betegnelse for den økonomiske model. Politikerne i Danmark bruger velfærdsmodellen til at fordele velfærdsgoder.

I Danmark handler vi efter den universelle velfærdsmodel. Den universelle velfærdsmodel, som findes i Danmark, er omfattende i kraft af de mange kerneydelser, der er gratis: folkepension, Statens Uddannelsesstøtte (SU), gratis grundskolegang og videre uddannelse, kontanthjælp, børnepenge og gratis behandling på sygehusene og hos lægen.

Den universelle velfærdsstat går ud på at statsborgerskabet giver den enkelte borger alle sociale rettigheder, samtidig med at alle ydelserne er skatte finansieret.

I den universelle velfærdsmodel Alle får tildelt sociale ydelser, lige meget om du er en 'stærk' eller 'svag' borger i samfundet.

Der skal altså være mest mulig velfærd til alle. Alle betaler til velfærden, og derfor har alle ret til at modtage ydelserne. Derfor anses den universelle velfærdsmodel ofte som værende socialistisk i sin opbygning.

Hvilken sammenhæng har den offentlige sektor og konkurrencestaten?
Konkurrencestaten er en virksomheds konkurrenceevne, til udvikling og bibeholde dets markedsandel, således at efterspørgslen på de goder i virksomheden distribuerer øges.

Konkurrencen om at skabe de bedste rammer for deres egne virksomheder. Verdensøkonomien har medført globaliseringen, hvor af mange virksomheder oplever hård konkurrence fra andre internationale virksomheder.

Den offentlige sektor, hvor fx hele uddannelsessektoren, folkeskoler, gymnasier, og videre op til universiteter skal indrettes så virksomheden får præcis den arbejdskraft, som der er behov for.

Danmark er et godt kørende som konkurrencestat. Arbejdsmarkedet er velfungerende, hvor så den offentlige sektor er meget effektiv, vi har lav korruption og høj tillid til hinanden på arbejdsmarkedet.

Danmark er i top, når forskellige internationale tænketanke bedømmer landenes konkurrenceevne.

Hvordan har forventningsklemmen en indflydelse på samfundet?
Forventnings-klemmen går ud på at borgerne i velfærdsstaten forventer at de offentlige ydelser opfylder deres krav og behov.

Et eksempel kan være at man er kritisk overfor lægens diagnose, hvis det ikke passer til det som man havde forventet han ville sige. Det betyder altså at borgerne i samfundet er blevet meget mere kritiske overfor autoriteterne.

Forventningsklemmen skyldes at samfundet er blevet mere og mere vant til at staten bidrager til hjælp med en masse ting, med andre ord er borgerne altså begyndt at forvente disse ydelser af samfundet fordi “sådan har det jo altid været” Derfor vil folk blive sure hvis disse ydelser pludselige fratages fra dem.

Hvad er velfærdstrekanten og hvad gør den for samfundet?
Velfærdstrekanten er den der definerer vores samfund i forhold til det civilsamfund, markedet og staten, og hvordan at disse prøver på at skabe mest mulig velfærd.

Man vil som et menneske og i det helt samlede samfund have mest muligt ud af vores penge, men det er ikke altid helt nemt at få de individuelle ønsker til hænge sammen med de samfundsmæssige.