Indholdsfortegnelse
Noter til VØ 1
- Kapitel 1 - opstart af virksomhed 2
- Innovation 2
- Iværksætteri 2
- Iværksættertyper: 2
- Kapitel 2 - Virksomhedstyper og ejerformer 2
- Virksomhedstyper 2
- Distributionskæde 3
- Ejerformer 3
- Kapitel 3 - virksomheden økonomi 4
- Det økonomiske kredsløb i en produktionsvirksomhed 4
- Virksomhedens regnskab 5
- Resultatopgørelse 5
- Balancen 5
- Overskud 6
- Kapitel 4 - indtægter og omkostninger 6
- Indtægter - income 6
- Indbetalinger - incoming payment 6
- Indtjening - earnings 6
- Likviditeten - liquidity 6
- Udgifter - expense 6
- Udbetalinger - outgoing payment 6
- Omkostninger - cost/expense 6
- Kapacitetsomkostninger - capacity costs 7
- Afskrivning - depreciation 7
- Variable omkostninger - variable cost 7
- Samlede omkostninger - total costs 7
- Kalkulation - calculation 7

Uddrag
- Motiver der fører til start af egen virksomhed:
o Jeg har skabertrang
o Jeg ønsker personlig udvikling og læring
o Jeg vil bestemme over mit eget liv
o Jeg har en idé
o Jeg har altid drømt om at starte en virksomhed

- Barriere for opstart af egen virksomhed:
o Den økonomiske risiko
o Manglen på viden om opstart af egen virksomhed
o Manglen på brugbar idé
o Uddannelse lægger ikke op til start af egen virksomhed
o Lønmodtagerjobs er mere attraktive

---

Ejerformer
- Virksomhedens ejerform fortæller, hvordan virksomheden juridiske er organiseret
- Den juridiske ejerform har betydning for, hvor stor en kapital der skal indskydes i virksomheden
- Afgør også hvordan ejeren eller ejerne hæfter for virksomhedens gæld
- Enkelmandsvirksomhed

o Kun en ejer, som hæfter personligt for virksomhedens gæld
o Personlig hæftelse betyder at ejeren hæfter for virksomhedens gæld med sine egne penge.
o Fordele:

 Få formelle krav
 Ingen krav til indskudskapital
 Relativt let at optage nye lån pga. den personlige hæftelse.
 Mulighed for at træffe hurtige beslutninger, da ejeren selv bestemmer

o Ulemper:
 Stor økonomisk risiko for ejeren pga. den personlige hæftelse
 Kun en ejer til at indskyde kapital

- Interessentskab
o To eller flere ejere, som hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens gæld
o Solidarisk hæftelse betyder at de enkelte ejer risikerer at skulle betale hele virksomhedens gæld, den ene ejer kan risikere at skulle betale hele gælden selv, hvis de andre ikke har mulighed for at betale, hvis virksomheden skulle gå konkurs

o Fordele:
 Få formelle krav
 Ingen krav til indskudskapital
 Relativt let at optage nye lån pga. den personlige og solidariske hæftelse
 Flere ejere til at indskyde kapital

o Ulemper:
 Stor økonomisk risiko for ejerne pga. den personlige og solidariske hæftelse
 Det kan være svært at træffe hurtige beslutninger, da ejerne skal være enige.