Indholdsfortegnelse
1: Opstart af virksomhed 4
Kapitel 2: Virksomhedstyper og ejerformer 6
Kapitel 3: Virksomhedens økonomi 7
Kapitel 4: Indtægter og omkostninger 7
Kapitel 5: Virksomhedens indtjening 7
Kapitel 6: Forretningsplan og forretningsmodel 9
Kapitel 7: Virksomhedens interessanter 9
Kapitel 8: Virksomheden i vækst 11
Kapitel 9: Årsregnskabet og registreringssystem 13
Kapitel 10: Det samlede regnskabssystem 18
Kapitel 11: Årsrapporten 20
Kapitel 12: Økonomiske analyser 27
Kapitel 13: Analyse af indtjeningsevnen 31
Kapitel 14: Analyse af kapitaltilpasningsevnen 31
Kapitel 15: Analyse af rentabiliteten 34
Kapitel 16: Analyse af soliditet og likviditet 36
Kapitel 17: CSR 39
Kapitel 18: CSR-rapportering og – analyse 40
Analyse af sociale aktiviteter 41
Analyse af miljøaktiviteter 41
Kapitel 19: Strategiske kendetegn 43
Kapitel 20: Strategisk analyse af eksterne forhold 47
Kapitel 21: Strategisk analyse af interne forhold 49
Kapitel 22: Den strategiske plan 53
Kapitel 23: Udvikling af forretningsmodel 56
Kapitel 24: Logistik 58
Kapitel 25: Koncepter og logistisk effektivitet 66
Kapitel 26: Indgående logistik 72
Kapitel 27: Produktion 74
Produktionsformer 75
Kapitel 28: Udgående logistik 78
Kapitel 29: Returlogistik 80
Kapitel 30: Mere om omkostninger 81
Kapitel 31: Aktivitetsoptimering 84
Kapitel 32: Optimering af knappe resurser 99
Kapitel 33: Investering 99
Kapitel 34: Finansiering 102
Kapitel 35: Lån og rente 110

Uddrag
1.1 Den gode ide:
Starter med den at virksomheden få en god ide. Her skal virksomheden have udtænkt hvad de vil sælge til kunderne, hvem deres kunder er, og hvilke behov de vil dække.

Start-up:
Et start-up er et firma som levere nye produkter eller ydelser under vanskelige forhold.

Det kan være at de arbejder med helt nye produkter/teknologier, som ikke er helt færdigudviklet endnu, men de har potentialet til at udfordrer de store virksomheder på langt sigt.

1.2 Produkt og kunden:
Produktet/ydelsen er kernen i virksomheden. Det skal skabe værdi for kunderne og differentiere sig fra konkurrenterne. Prisen skal også være konkurrencedygtig.

Virksomheden skal også beslutte sig for hvilke kunder de vil sælge til. Om de vil sælge til andre virksomheder eller slutforbrugerne.

De skal også finde sig en målgruppe og et geografisk marked at fokusere på. For at henvende sig til kunderne, skal virksomheden finde sig nogle salgskanaler, fx ved at bruge flere forhandlere.

1.3 Iværksætteren som person:
5 motiver som kan føre til at blive iværksætter:
• Jeg har skabertrang
• Jeg ønsker personlig udvikling og læring
• Jeg vil bestemme over mit eget liv
• Jeg har en idé
• Jeg har altid drømt om at starte virksomhed

Der er dog også nogle barriere for at blive iværksætter, og er her 5 eksempler:
- Den økonomiske risiko
- Manglen på viden om opstart af egen virksomhed
- Manglen på en brugbar idé
- Uddannelse lægger ikke op til start af egen virksomhed
- Lønmodtagerjobs er mere attraktive

---

Sociale forhold
Også at virksomheder skal begynde at forbedre deres sociale forhold både inde og ude af virksomheden, det kan blandt andet være ved at forbedre arbejdsmiljøet og gøre arbejdspladsen mere sikker

Miljømæssige forhold
At virksomheder også skal begynde at tænke på miljøet ud over, den kan være ved at fokusere på bæredygtige produkter i stedet ovs.
Bæredygtig udvikling

Handler om at opfylde nuværende generationers behov uden at reducere fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.

Den ansvarlige virksomhed
Der er ikke nogen definition til en ansvarlig virksomhed da det er forskelligt for hver virksomhed

men der er mange forskellige ting en virksomhed kan gøre for at blive mere ansvarlig. Det kan blandt andet være ved at forbedre deres forhold eller ved at følge verdens målene.

CSR begrebet
CSR er en virksomheds frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i sine forretningsaktiviteter og i samspillet med sine interessenter.

Code of Conduct er nogle retningslinjer for, hvilke krav en virksomhed stiller til sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Kommunikation om CSR
Når en virksomhed vælger at kommunikere og rapportere om sit CSR-arbejde, sker det med udgangspunkt i et ønske om at informere interessenterne så godt og bredt som muligt.

Det er klart, at målet for den enkelte virksomhed er at opnå flere fordele end ulemper ved CSR-kommunikation.

En virksomhed bliver dog også nødt til at overveje mulige ulemper, når den beslutter om og hvordan, den vil kommunikere