Coop | Noter Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
OPG 1) Resultatopgørelseskonti:
- Nettoomsætning:
- Vareforbrug:
- Variable omkostninger:
- Andre eksterne omkostninger:
- Personaleomkostninger:
- Afskrivninger:
- Renteomkostninger:

Opg 2) Kopier følgende tabel til Excel og beregn virksomhedens kapacitetsomkostninger i alt.
- Begrebet kapacitetsomkostninger er ligesom fasteomkostninger.
- Kapacitetsomkostninger regneformel = ved at ligge alle omkostninger sammen. Det betyder første omkostninger i alt.
- Andre eksterne omkostninger:
- Personaleomkostninger:
- Afskrivninger:

Opg 3) Kopier følg
ende tabel til Excel og beregn nøgletal og indekstal til belysning af virksomhedens indtjeningsevne:

OPG 5) Giv begrundede forslag til, hvad virksomheden kan gøre for at optimere den økonomiske effektivitet.

Uddrag
- Nettoomsætning: omsætningen er værdien af virksomhedens salg af varer og tjenesteydelser fratrukket moms, skat og andre ekstraomkostninger.

- Vareforbrug: Er kostprisen. Det er den pris du køber af leverandøren. (anskaffelsesprisen)
- BRUTTOAVANCE = Hvad firmaet har tjent når varmeforbruget er trukket fra.

- Variable omkostninger: Variable omkostninger er omkostninger der afholdes i forbindelse med produktion og salg. Ved produktion vil der være omkostninger som råvarer, materialer, energi, indpakning med mere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu