Gyldendal AS | Omverdensanalyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1.1
Forklar med udgangspunkt i PESTEL-modellen, hvilke forhold i Gyldendal A/S’ omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening.

1.2
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Gyldendal A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Afkastningsgrad
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentning

1.3
Vurder, hvorledes Gyldendals A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.4
Vurder Gyldendals A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.3.

Opgave 2
2.1
Udarbejd en ABC-analyse for kontorstolene på grundlag af vareforbruget for 1. halvår 2013 og vurder, om 80/20 reglen er opfyldt.

2.2
Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring.

2.3
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis Kontor A/S skifter til den polske leverandør.

Opgave 3
3.1 og 3.2
Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus og Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus.

3.3
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.

Opgave 4
4.1 og 4.2
Opstil resultatbudgettet for 2014 for Auto A/S. og Beregn bruttoavanceprocenten for 2013 og 2014 og forklar årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten.

4.3
Beregn, hvor meget omsætningen i 2014 mindst skal være, for at resultat af primær drift mindst udgør kr. 0.

Uddrag
Med udgangspunkt i PESTEL-modellen er især de sociale og kulturelle forhold samt de teknologiske forhold interessante i forhold til Gyldendal A/S’ indtjening.

De sociale og kulturelle forhold har en væsentlig betydning for Gyldendal A/S, i det at danskerne har en faldende interesse for bogmarkedet. Det danske bogmarked er faldende og ifølge eksperter, en branche i alvorlig krise.

Samtidig udvikler teknologien sig også inde for bogmarkedet, i det at der er kommet e-bøger, altså bøger digitalt.

E-bogen giver mulighed for at man som læser ikke skal slæbe på tunge bøger, samt at man med iPad, bærbar eller lignende, altid kan have en bog på sig.

Dog er E-bogen ikke noget danskerne endnu har særlig interesse for. Størstedelen af de som har interesse i at læse bøger, foretrækker bogen i papirform. Ifølge livsstilseksperten, Niels Erik Folmann, er den fysiske bog et identitetsobjekt endnu for danskerne.

Dette forhold til e-bøgerne er atypisk i forhold til at Danmark er et af verdens mest digitale folkefærd.

---

Overskudsgraden har haft en lille stigning for virksomheden fra basisåret. Den er steget fra at være 5,4% til at være på 5,7% i sidste regnskabsår. Dette er et fremskridt for virksomhedens indtjeningsevne.

Gyldendal A/S’ omsætning er faldet gennem regnskabsårene, hvilket er negativt for virksomhedens indtjeningsevne. Omsætningen er fra 2010 til 2012 faldet med 4 indeks.

Vareforbruget er fra 2010 til 2012 faldet til indeks 81, samtidig er honorar til forfattere m. fl. steget til indeks 108.

Samtidig er omkostningerne steget i forhold til basisår 2010. Andre eksterne omkostninger falder først med 8 indeks, hvorefter de bliver større end basisår.

Personaleomkostningerne er steget med 4% fra 2010 til 2012. Samtidig er af- og nedskrivningerne faldet med 54% til 2011, hvorefter de derefter bliver lidt større igen. Faldet i af- og nedskrivningerne fra 2010 til 2012 er positivt for virksomhedens indtjeningsevne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu