Kronik “Træk bogen tilbage, Gyldendal” af Bjarke Larsen

Indledning
Karina Pedersens bog, ’’Helt ude i hampen’’ om hendes hårde opvækst i underklassen, har skabt stor debat omkring hendes syn på underklassens egen skyld i deres armod. Efter at MetroExpress journalisten Lars Fogt afslørede adskillige løgne og falskheder i Pedersens bog, er der opstået en ny debat omkring vægtningen af fakta i debatten i Danmark. Det er denne fornægt for fakta som Bjarke Larsen kritiserer i hans artikel ’’Træk bogen tilbage Gyldendal’’ fra pov.internatial. Hvordan burde Gyldendal handle i dette tilfælde, er det som Larsen giver et bud på i artiklen, samt hvilken konsekvens den løse omgang med fakta og mangel på tjek af dem af medierne selv, kan have for debatten i Danmark.

Uddrag
Den karakteristiske appelform der bruges i teksten er Logos. Larsen kritiserer de argumenter som der bliver fremført af Karina Pedersen i hendes bog, ved at anfægte deres troværdighed og skabe tvivl om sandhedsgraden af hendes udlægning af vilkårene for underklassen i Danmark.

Denne tendens til det post-faktuelle samfund, som Niels Lyngsø også fremhæver, er en trussel over for demokratiet, da vores fælles diskussionsgrundlag skal være det samme, for at en debat er meningsfuld. Som Lyngsø skriver, kan det ultimativt ende i en situation som den der ses i USA, hvor hver side af det politiske spektrum, har deres egne fakta, og det vil altså sige at ingen ved hvad fakta er, da sandheden ikke længere er vigtig.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter