Problemformulering
Jeg vil gerne skrive en unik redegørelse for postmodernismen i dansk litteratur, herunder en analyse af de postmoderne træk i 'Vera Winkelvir', og derefter fortolke og perspektivere dem i forhold til nutidens litterære strømninger.

Indledning
Officielt begynder postmodernismen i dansk litteratur i 80'erne og strækker sig frem til i dag, også kendt som det senmoderne eller hyperkomplekse, som kan ses som en forgrening af postmodernismen. Men at fastlægge præcise årstal for postmodernismen ville være misvisende, da der har været lignende tendenser før postmodernismen for alvor opstod.

Begrebet blev introduceret i dansk litteratur i 1960 i en artikel af sociologen C. Wright Mills i tidsskriftet "Vindrosen", men det kan spores helt tilbage til "Guds død" i slutningen af 1800-tallet, hvor individet blev fremmedgjort over for sig selv og ikke længere fandt identitet i religion eller andre eksterne faktorer.

Postmodernismen opstod efter den tidligere modernisme, der blev præsenteret af Georg Brandes i 1871 som bannerfører for det moderne gennembrud.

En af de store pionerer inden for postmodernismen var den franske filosof Jean-Francois Lyotard, der hævder, at de tre store fortællingers tid er forbi, hvilket henviser til marxismen, religionen og nationalstaten.

Lyotard mener, at en stor fortælling eller utopi er en kollektiv idé, der skal svare på det mest grundlæggende spørgsmål: Hvem er jeg?

Men disse ideologier kan ikke længere hjælpe os med identitetsdannelse eller forståelse af, hvem vi er. I stedet for en overordnet fortælling for en kultur, ses livet nu som fragmenteret. Individet er identitetsløst og skal selv finde svaret på det spørgsmål, som religionen, marxismen eller nationalstaten ikke længere kan svare på.

Postmodernismen føler ingen sorg eller melankoli over tabet af mening og identitet, men finder i stedet liv i jeg'ets bevægelse mellem tid og skiftende tilstande.

Derfor søger postmodernismen ikke efter en mening med livet, men snarere efter en nihilistisk erkendelse af, at vi hele tiden er i forandring.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering
Introduktion til postmodernismen
Kort introduktion til Kirsten Hammann og ”vera winkelwir”
Kronologi og fragmenter
Fortællersynsvinkel
Symboler
Konklusion
Litteraturliste

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Romanens hovedperson, Vera winkelwir, gennemlever en række tilsyneladende almindelige dagligdags episoder som frisørbesøg, kærlighedsproblemer og sociale sammenkomster, men det hele fremstilles med en underlig, ironisk afstand.

Det er fordi, nogen har opfundet Vera og sat hende ind i en verden, hvor hun selv må opfinde resten. En opgave, der ikke er helt let.