Problemformulering
Redegørelsen for det moderne gennembrud, synet på mand/kvinde og deres rolle i samfund, familien og ægteskab.

Redegørelse for sædlighedsfejden/en handskemorale og hvad gjorde den ved kvindes rolle i dag?

Hvad udgjorde ændringen af syntes på kvinder, og havde forfatterne en indflydelse?

Indledning
En opgave i dansk og historie omhandler samarbejdet mellem de to A-niveau fag. Disse fag kombineres ved at undersøge både fag- og skønlitterære tekster inden for den historiske periode, der arbejdes med.

Emnet for denne opgave er "Kærlighed gennem tusind år" med fokus på kvindens position og moraldebatter i perioden Det moderne gennembrud. For at analysere dette emne er der anvendt historiske faglitterære kilder fra den valgte periode.

Disse kilder er blevet analyseret i forhold til deres tendenser ved hjælp af kildekritik og mulige afsender-modtager relationer. Det er vigtigt for denne dansk-historiske opgave at være så objektiv som muligt under analysen og skriveprocessen, og dette er forsøgt opfyldt på bedst mulig vis.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Historisk og litterær redegørelse for Det moderne gennembrud
Metode analyse
Referat af teksten
Analyse og perspektivering
Historisk analyse af August Strindbergs udtalelse om Giftas
Et dukkehjem
Naturen og den barnløse kvinde
Kvindens rettigheder
Opsamling af Strindberg
Konklusion og Perspektivering
Litteraturliste

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
August Strindberg var yderst produktiv i 1884, hvor han skrev bogen "Giftas". Efter udgivelsen i slutningen af september samme år blev den dog beslaglagt.

Det var dog ikke på grund af dens seksuelle eller "farlige" indhold, men derimod på grund af en anmeldelse for gudbespottelse og blasfemi i novellen "Dydens løn".

Mens der er mange forskellige meninger om Strindberg, er der enighed om, at han i denne bog kan betragtes som naturalist. Dette skyldes hans overbevisning om, at intet eksisterer ud over naturens love.

I begyndelsen af denne indledning bliver Strindberg interviewet om sin nye bog. Han forklarer, at hans tekst ikke er gennemført, og det var netop meningen. Han siger: "(...) Den er ikke gennemført.

Det var netop meningen. Jeg havde til hensigt at skildre et ret stort antal tilfælde af forholdet mellem mand og hustru. Jeg ønskede ikke at skildre fire undtagelsestilfælde som fru Edgren eller et vidunderligt tilfælde som Ibsen, der så siden bruges som norm for alle andre tilfælde."

Strindberg mener, at kvindesagen er fjollet og direkte imod naturens love. Han siger: "Kvindesagen, som samfundets grundvolde nu påstås at hvile på, er for mig at se blevet overvurderet.

Kvindesagen, som den nu er, berører kun kulturkvinden, måske 10% af befolkningen, og er således en klikesag. Men kulturmenneskets arbejde vækker altid stor opstandelse og får hurtigt udseende af at berøre hele menneskeheden."