Kønsroller under det moderne gennembrud | DHO | Noter

Problemformulering
3. Hvordan indgår Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” som indlæg i kønsrolledebatten under Det moderne gennembrud?

1. Redegør for centrale udviklingstræk i perioden ca. 1850 - 1880 med fokus på stillingen mellem kønnene.

2. Analyser et uddrag af “Et Dukkehjem” (1879) med fokus på kønnenes roller og den borgerlige kvindes position i samfundet.

Analyser ligeledes Carl Plougs tale i Rigsdagstidende 1887/1888, Landstinget, sp. 677-682 10. feb. 1888 og Johanne Meyers , svar til Carl Ploug på Nordisk kvindesagsmøde i København 15/10-1888 med fokus på synet på kvindekønnet.

3. Diskuter, hvorfor debatten om kønnenes rolle i samfundet blusser op i denne periode.

Indledning
Når der er tale om ligestilling blandt mænd og kvinder, så er der oftest tale om at de samme rettigheder. I dag er det ikke tilladt at der er forskel på mænd og kvinder, dette er forbudt.

Dagen i dag ser vi både mænd og kvinder arbejde på arbejdsmarkedet, hvilket man ikke gjorde før i tiden.

I det moderne gennembrud blev de fleste ting sat under debat. Kvinderne begynder med at opbygge kvindeforeninger, som kæmpede for, at få de samme rettigheder som mændene.

Jeg har derfor sat fokus på kvinderne i det danske samfund under det moderne gennem brud og debatten om Sædelighedsfejden.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Problemformulering 3
Redegørelse 3
Analyser af et uddrag ”Et Dukkehjem” 5
Analyse af Carl Plougs tale i Rigsdagstidende 1887/1888, Landstinget, sp. 677-682 10. feb. 1888 8
Analyse af Johanne Meyers, svar til Carl Ploug på Nordisk kvindesagsmøde i København 15/10-1888 9
Diskussion 10

Uddrag
Det moderne gennembrud var en litterær periode, der varede fra 1870-1890. Denne periode var kendt for at revolutionere mod de gamle traditioner fra romantikken.

Det var en tid præget af gennemgribende industrialisering og urbanisering af det danske samfund. Mange befolkningsgrupper flygtede fra land til by i håb om at om at få/finde arbejde.

Angående urbanisering blev byerne overbefolkede, hvilket medførte til massiv arbejdsløshed og fattigdom. Før industrialiseringen var de fleste familier selvforsynende.

Med udbredelsen af Industrialiseringen begynder der stille og roligt at opstå arbejderfamilier. Dette gik ud på at man mest muligt skulle arbejde udenfor hjemmet.

At kvinder arbejdede, var ikke nyslået, men at kvinderne begyndte med at tage industriarbejder udenfor hjemmet, var noget helt nyt under industrialiseringen.

---

I 1871 gik litteraturkritikeren George Brandes på talerstolen på Københavns Universitet. Han afholdt forelæsninger med massiv kritik af romantikken.

Han pointerede bl.a. at samfundet havde ændret sig drastisk. Romantikken var baseret på idealer, følelser og fantasi.

Kom mere ind på her George Brandes formåede at ændre synet på kønnene hos de danske forfattere.

Ligestilling var et populært emne, som blev taget meget alvorligt. Herunder indtrådte den offentligt debat: Sædelighedsfejden.

Sædelighedsfejden var en storstilet debat om kønsmoral, kønsroller, kvindefrigørelse og fri kærlighed, der ramte Danmark i 1883-1887.

Hovedpointen for debatten var manglende ligestilling mellem mænd og kvinder. Mens mænd måtte dyrke sex før (og uden for) ægteskabet, var tanken om at kvinder først måtte når de blev gift.

Dette ville Brandes drastisk ændre synet på. Han ville nemlig have at kvinder ligestilles med mænd på seksualitetens område, dvs. at kvinderne skal sættes ”fri” seksuelt.

Men ifølge Dansk Kvindesamfund er kvinderne udsatte, og det er umuligt at realisere en fri seksualitet, da det har uoverskuelige konsekvenser således at kvinderne bliver gravide og føder uægte børn.

Dansk Kvindesamfund er en forening som blev stiftet tilbage i 1871. De kæmpede for at forbedre kvindernes stilling i familie, samfund og stat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu