Indledning
I slutningen af 1800 tallet var ligeløn og ligestilling mellem kvinder og mænd et stort debatemne.

I 1849 kom grundloven til, dog var det kun mændene der fik stemmeret. Ting som at tage et lån eller lægge sag an var det kun mændene der måtte, ikke kvinderne.

I denne periode blev kvinders rettigheder flere gange sat i debat, hvor der blev der diskutere om hvorvidt de skulle have stemmeret eller ej.

I min opgave vil jeg gerne undersøge, hvilke karakteristika der var ved kønsrollerne i borgerskabet i slutningen af 1800 tallet.

Derefter vil jeg analysere hvordan forskellige meninger til kvinders forhold bliver udtryks i Strindbergs novelle ”Reformforsøg” fra 1884 og Johanne Krebs’ artikel ”Om arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder” fra 1885.

Udover dette vil jeg undersøge hvordan det lykkedes kvinderne at opnå mere ligestilling i 1915.

Indholdsfortegnelse
indledning...................... 3 1.2
problemformulering:.............................3 1.1
metode ..............................3
redegørelse.................................... 4 2.1
kønsroller i perioden .....................4 2.2
ligestilling og arbejde ........... 4
analyse af reformforsøg................................................................................................ 5
analyse af ”om arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder” ... 6 4.1
delkonklusion............................8 4.2
kilde ift. historisk brug ..................8
diskussion ................... 8
konklusion ..................... 9
litteraturliste ............ 10

Uddrag
Under det moderne gennembrud kæmpede mange, for at beskrive hverdagens problemer. En af dem var Georg Brandes, han mente nemlig at man skulle diskutere hverdagsproblemerne i samfundet og sætte dem under debat.

Hovedemnerne Brandes gerne ville diskutere var ægteskab, familie og kønsroller. Brandes var en af dem der gik meget op i kvindesagen og snakkede meget om kvinders rettigheder.

1 I 1870 kom industrialiseringen til Danmark, hvilket medførte en vandring fra land til by. Dette var med til at ændre levevilkårene for mange familier.

Før industrialiseringen samarbejde hele familien derhjemme, men da industrialisering kom til skulle alle bidrage ved at arbejde.

Dette betød at kvinderne nu også skulle ud på arbejdsmarkedet og arbejde, hvilket ikke var normalt før industrialiseringen.

Hjemmet havde brug for begge køns indtægter og arbejderklassens kvinder kom nu ud på arbejdsmarkedet.

Det var dog ikke alle der fik lov til det. Borgerskabets kvinder skulle blive derhjemme, men deres ægtefælder tog på arbejdet, hvilket betød de var helt afhængige af deres mænd.