Det moderne gennembrud skrivestil og fortællerteknik

Indholdsfortegnelse
Impressionisme som skrivestil og fortælleteknik
Replikker og scener
Naturalisme som skrivestil
Realisme som skrivestil

Hvilke af nedenstående tekstuddrag giver udtryk for henholdsvis realisme, impressionisme og naturalisme? Begrund jeres svar
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3

Uddrag
Nogle af det moderne gennembruds forfattere benytter sig af en ny skriveteknik, impressionismen.

Det er en mere springende og fragmentarisk skrivestil, der har det formål at skildre verden gennem subjektive og flygtige indtryk.

Impressionismen er en skrivestil, der har taget navn efter en malestil, der blev udviklet af blandt andet den franske maler Claude Monet.

---

Impressionistiske tekster har ofte en fragmentarisk form; dette kan ses i kompositionen – for eksempel i J.P. Jacobsens novelle Mogens (1872), der er komponeret som en række løst forbundne scener.

Det samme ses i Herman Bangs novelle Irene Holm (1890), hvor en række scener udgør novellens komposition.

Impressionistiske tekster forsøger at begrænse brugen af beskrivelse og analyse af miljø og personer og ønsker i stedet, at værkets mening skal skinne igennem i personers handlinger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu