Det Moderne Gennembrud Noter

Indholdsfortegnelse
Da Danmark blev moderne
1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud
Litteraturens moderne gennembrud
Retninger i det moderne gennembrud
- Realisme
- Naturalisme
Mande- og kvinderoller til debat
Kvideroller før og under sædelighedsfejden

Uddrag
Da Danmark blev moderne:

• Danmark var stadig et bondesamfund i anden halvdel af 1800-tallet.

• På landet investerede de store gårdejere i nye moderne maskiner, der gjorde landbrugsproduktionen mere effektiv og billigere. Gårdejerne, dvs. bønderne, tjente store penge.  De hyrede landarbejdere, som ikke selv ejede noget, og som ofte levede under usle forhold.

• En del af bøndernes mange penge gik til at investere i byggeri og den voksende industri i byerne, så fabrikkerne udvidede og kom til at mangle arbejdskraft. Derfor flyttede flere og flere landarbejdere til byerne.

• Alligevel var det i byen, at tingene skete i slutningen af 1800-tallet. Udviklingen her gik hurtigt, det var her, det moderne brød igennem.

• I Rigsdagen (i dag Folketinget), som var blevet til med Grundloven i 1849, dominerede Højre. Partiet Højre var på kongens side og repræsenterede de gamle magthavende klasser: godsejere og adelige.

• Venstre, der var et sammensat parti, som bl.a. varetog landbobefolkningens interesser, men som også rummede de intellektuelle og fremskridtsorienterede fra byerne.

---

1800-tallets naturvidenskabelige gennembrud:

• Denne periode i dansk litteraturhistorie er i høj grad præget af det, man kalder det naturvidenskabelige gennembrud. Især Charles Darwins "Arternes oprindelse" blev et startskud for en gennemgribende forandring af verdensopfattelsen.

• Mennesket var ikke et enestående væsen skabt af Gud, men et resultat af en naturlig udvælgelsesproces. Mennesket er grundlæggende et dyr, og som andre dyr styres det af drifter og behov.

• De naturvidenskabelige var optaget af at beskrive objektivt – alt det, der kunne måles og vejes. Her faldt troen udenfor.

• De naturvidenskabelige ideer smittede af på litteraturen, og mange forfattere begyndte at interessere sig for det ved mennesket, der kunne måles og vejes. Derfor efterlignede mange forfattere den objektive metode i deres skrivestil. Man betragtede mennesket som et studieobjekt og forsøgte at finde årsagerne til dets handlinger via dets arv og miljø. 

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu