Det moderne gennembrud | Noter DSO

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Lav en kort forklaring til de to nedenstående skrivestile. Enten ud fra din hukommelse eller genlæs teoriteksten på s. 5-6 i kompendiet.

Opgave 2: I det moderne gennembrud kræver Georg Brandes jo, at litteraturen skal sætte samfundsproblemer til debat. Der er især tre temaer, der går igen i forfatternes litteratur. Læs om dem på s. 6-10 i kompendiet. Og tag gode og brugbare noter dertil.

Opgave 3: Bliv fortrolig med perspektiveringen. Læs nedenstående beskrivelse af perspektivering.

Uddrag
I dansk kan der ofte være krav om, at du skal perspektivere til fx en periode, et tema, en genre eller en anden litterær tekst.

Målet med perspektiveringen er, at man udvider sin forståelse af teksten ved at trække tråde til andre tekster, genremæssige kendetegn, litterære perioder, måder at behandle bestemte emner på og lignende.

At perspektivere til en periode vil sige, at man sammenligner sin tekst med de kendetegn, der er typiske for en bestemt litterær periode.

En genremæssig perspektivering går tilsvarende ud på, at man sammenligner sin tekst med de kendetegn, der er typiske for en given genre.

At perspektivere til en anden tekst vil sige, at man sammenligner to tekster. I perspektiveringen vil man altid påpege forskelle og ligheder mellem ens egen tekst og så den periode, genre og/eller anden tekst, man perspektiverer til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu