Problemformulering
Hvorfor, og for hvad, kæmpede arbejderklassen for i Danmark i slutningen af 1800-tal- let?
• Jeg vil redegøre for arbejderklassen i slutningen af 1800-tallet
• Jeg vil foretage mig en sproglig analyse, samt en fortolkning, af Holger Drachmanns digt ”Engelske Socialister”.
• Jeg vil diskutere hvad der havde indflydelse på arbejderklassens kamp i slutningen af 1800-tallet.

Indledning
Slutningen af 1800-tallet medførte store ændringer i Danmark, da det var på dette tidspunkt hvor vi både havde det moderne gennembrud, samt havde industrialiserin- gen nået til Danmark. Men når der sker ændringer, sker der også debatter, da alle er sjældent enig i hvilke ændringer er gode, og hvilke der ikke er.

Et af de vigtigste emner, som blev debatteret under både industrialiseringen og det moderne gennembrud, var arbejderklassen og dens problemer, netop derfor har jeg valgt dem som emnet for denne opgave.

Arbejderklassen var et debatemne i alle lande som enten havde haft en industrialisering eller var i gang med en industrialisering, og i dette var Danmark ikke nogen undtagelse.

Indholdsfortegnelse
Indledning .................................................................................................................................... 2
Problemformulering..................................................................................................................... 2
Metodeovervejelser ..................................................................................................................... 2
Arbejderklassen flytter til byerne................................................................................................. 3
Organiseringen af arbejderklassen............................................................................................... 3
Louis Albert François Pio .......................................................................................................... 5
Holger Henrik Herholdt Drachmann............................................................................................. 6
Introduktion af Engelske Socialister ............................................................................................. 6
Analyse med diskussioner af Holger Drachmanns Engelske Socialister ....................................... 7
Publikummet i Engelske Socialister .......................................................................................... 7
Religion i Engelske Socialister................................................................................................... 9
Konklusion.................................................................................................................................. 10
Bibliografi ................................................................................................................................... 12

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Arbejderklassen var en samfundsklasse, som dukkede op under industrialiseringen, da det var der at man ordentligt begyndte at arbejde i fabrikker, mens man førhen havde været landmænd eller lignende.

Samt var der også på grund af den urbanisering som foregik i slutningen af 1800-tallet, eftersom de nye arbejdspladser, altså dem som blev skabt i de tidligere nævnte nye fabrikker i storbyerne, gjorde det meget mere attraktivt at bo inde i byen, i stedet for at være på landet og hjælpe til på diverse gårde.

Dette kan ses i stigningen af indbyggere i for eksempel København, eftersom indbyggertallet fra 1870 til 1901 voksede i København fra 198.000 til 454.0001.

Det er denne store flytning fra landet til byerne, her i blandt København, hvilket gjorde at arbejderklassen blev skabt, for selvom at der havde eksisteret arbejdere i byerne før denne urbanisering, så var det ikke i en mængde lig den som opstod efter folk havde flyttet til byerne.

Det var også på grund af den måde som arbejdet blev gjort på, hvor det før havde væ- ret specialiseret arbejdere i lav2, hvor det var lavets medlemmer som lavede beslutninger indenfor deres respektive arbejdsområder og håndværk, men nu var det fabrikseje- ren som bestemte, hvilket den store mængde af arbejdere ikke var tilfreds med.

Organiseringen af arbejderklassen
Arbejderklassen blev for første gang organiseret i efteråret 1871, den 15. oktober for at være præcis, af Louis Pio, Poul Geleff, samt Louis Pios fætter Harald Brix, hvor de organiserede den under navnet ”Den Internationale Arbejderforening for Danmark”4 sandsynligvis inspireret af ”

Den Internationale Arbejdersammenslutning” grundlagt i England blot syv år tidligere i 1864. Louis Pio blev valgt som den første formand, men der gik ikke lang tid før kritikken af ham begyndte at hobe op, eftersom han blev set som diktatorisk, samt ”for vag i sin holdning til strejken som våben i arbejdskampe”5 .

Det var dog allerede i 1872, da Louis Pio skrev artiklen ”Maalet er fyldt” i avisen Socialisten, som han i øvrigt var redaktør for6 , hvor det gik galt.

Louis Pio indkaldte til et folkemøde på Fælleden i København. Til mødet havde han formodentligt planlagt en indsamling af økonomiske midler ment til murerne, som kæmpede for at få en kortere arbejdsdag7 .

Louis Pios truende formidlinger i hans artikel blev dog tolket som en opfordring til revolution af regeringen og politiet, og eftersom man frygtede en opstand lig den i Pariserkommunen året tidligere, så blev det besluttet, i strid mod grundloven8 , at forbyde mødet og arrestere Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff.

Da var dog alligevel mange arbejdere som mødte op på Fælleden, hvor de kom i konflikt med politiet, i hvad der senere er blevet kendt som ”Slaget på Fælleden”.

”Den Internationale Arbejderforening af Danmark” bliver desuden opløst ved dom den 15. august 1873, sandsynligvis på grund af ”Slaget på Fælleden”.

”Slaget på Fælleden” og oprettelsen af ”Den Internationale Arbejderforening for Danmark”, samt den tvungne opløsning af den, kunne godt tænkes at være en af grundene til den øgede mængde af arbejdskonflikter i 1872-18769 , eller i hvert fald dem som man kender til. ,