Opgavebeskrivelse
Kvindernes position og rettigheder i samfundet i sidste halvdel af 1800-tallet

Indledning
Slutningen af 1800-tallet var en tid, hvor kvinder ikke havde nogen indflydelse på samfundet. Kvinder havde i en lang periode følt sig undertrykte og lavt stillede af det modsatte køn. Manden havde været dominant i en lang periode.

Dette skulle der laves om på med hurtig indvirkning. Kvindernes værdier skulle fremhæves og ikke sammenlignes eller druknes i mændenes dominans.

Kvinderne besluttede sig derfor i slutningen af 1800-tallet for at lave foreninger og kæmpe for deres rettigheder. Dette gjorde en forskel for kvinderne indenfor både politik og erhverv.

I min opgave vil jeg, ved hjælp af tekstanalyse og viden, redegøre for kvinders position og rettigheder i samfundet i sidste halvdel af 1800-tallet.

Med baggrund af det vil jeg analysere novellen ”Den sidste balkjole” skrevet af Herman Bang og lave en kildeanalyse på ”Hvad er Kvindesagen?” udgivet af bladet Hvad vi vil, med særligt fokus på hvad kvindebevægelsen ønskede at opnå. Til sidst vil jeg afslutte min opgave ved at diskutere; i hvor høj grad denne udvikling var et litterært og historisk brud med samfundets syn på kvindens position i samfundet.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 2
Kvinders position og rettigheder i samfundet i sidste halvdel af 1800-tallet 2
Analyse af ”Den sidste balkjole” af Herman Bang (1887) 3
En passende ægtemand 3
Et flashback 4
Kildeanalyse af ”Hvad er kvindesagen” udgivet af bladet ”Hvad vi vil” 5
Fuglen i buret 5
Litteraturen og industrialiseringens brud 6
Konklusion 7
Litteraturliste: 8

Uddrag
Det problem der kommer til syne ved hjælp af disse forskelle er kvindens undervurderede rolle i samfundet. Meningen med kvindens liv var på daværende tidspunkt at finde en mand og blive gift.

Hvis en kvinde ikke kunne formå at være i stand til dette, kunne hun ligesom Emma vælge og beskæftige sig med et job som husbestyrerinde, lærerinde eller lignende beskæftigelser, der var egnet til kvinder.

Antonie bruger, i stedet for at påtage sig det givne ansvar for familiens situation og overlevelse, sin ungdom på at more sig og nyde tiden. Hvilket i dag betragtes som et af de vigtigste elementer i livet, men her som en forspildt ungdom uden at have fundet en mand, der kan hjælpe hende med at konstruere en fremtid.

Vi kan altså her se, hvordan tekstens forfatter Herman Bang danner sig et billede af den ideale kvinde som selvstændig uden egen personlighed, en kvinde der bare venter på at bøje sig for en mand.