Det Moderne Gennembrud | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
- Hvad er det moderne gennembrud? og hvordan ændret det moderne gennembrud danskernes tankegang ift. Romantikken
- Hvordan var de fattiges forhold ude på landet i slutningen af 1800-tallet
- Hvordan illustrerer Henrik Pontoppidan fattigdom ud på landet i teksten “Et grundskud”
- Hvordan kan teksten anvendes som en historisk kilde?
- På hvilken måde har levevilkårene ændret sig fra 1800-tallet og frem til i dag?
- Har vi også fattige mennesker i dag, hvis ja på hvilken måde?

Indledning
Det moderne gennembrud, har haft en stor påvirkning på nutidens samfund, og samfundssynet vi har i dag. Det var især de 3k’er køn, klasse og kirke der var fokuspunkterne i debatterne.

Diverse kunstnere skrev om kønsrollerne, forholdet mellem kirken og religionen og de sociale klasser, især dem der var lavest i hierarkiet i samfundet.

Jeg vil i denne opgave redegøre for, hvordan de fattiges forhold var ude på landet i slutningen af 1800-tallet.

Herefter vil jeg analysere novellen ”Et grundskud” af Henrik Pontoppidan, og hvordan han illustrere fattigdommen ude på landet.

Til sidst vil jeg Diskutere/vurdere, hvordan levevilkårene har ændret sig fra 1800-tallet, og frem til i dag. Samt om vi også har fattige mennesker i dag, og på hvilken måde.

Indholdsfortegnelse
Problemstilling 2
Indledning 2
Metodeovervejelser 2
Besvarelser af opgaveformulering 3
- Redegørelse 3
- Analyse 4
- Diskuterende/vurderende 7
Konklusion 9
Litteraturliste Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Uddrag
Henrik Pontoppidan som skrev novellen, er en af det moderne gennembruds største forfattere. De bøger, Pontoppidan skrev i sin ungdom, var stærkt samfundskritiske og levede op til Georg Brandes taler, om at sætte problemer under debat.

Hans tre hovedværker hedder ”Det Forjættede land”, Lykke Per og de Dødes Rige. Pontoppidan modtog i 1917 nobelprisen, som han delte med den i dag glemte Karl Gjellerup.”

Et grundskud” er en typisk Henrik Pontoppidan novelle, da hans hovedtemaer næsten altid er vreden over de fattiges ringe vilkår.

Hvilket denne tekst også gør, man kan tydeligt fornemme, at han prøver at vise den dårlige side af samfundet, og man kan tydeligt fornemme hans holdninger når man læser teksten. Både på den måde han fremstiller personerne, men også selve titlen ”Et grundskud”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu