Det moderne gennembrud: Sædelighedsfejden 1883-1887 | DHO

Problemformulering
Hvordan var forholdet mellem kønnene og hvorfor opstår debatten om sædelighed i slutningen af 1800-tallet?

1. Jeg vil gøre rede for familieforhold og forholdet mellem kønnene, kvindens stilling og sædelighedsfejden i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet. Inddrag de to kildeuddrag; ”Uddrag af Elisabeth Grundtvig: “Nutidens sædelige Lighedskrav” i “Kvinden og Samfundet”, 1887” og “Uddrag af ”Revolutionære Mænd og Sædelige Kvinder” af A.C. Meyer i “Social-Demokraten”, 16. april 1887” i redegørelsen

2. Jeg vil lave en analyse af uddrag af romanen ”Albertine” af Christian Krogh med vægt på skildringen af Albertine, hendes vilkår og den udvikling hun gennemgår. Perspektivér romanen i forhold til sædelighedsfejden.

3. Jeg vil vurdere og diskutere om sædelighedsfejden bidrog til at øge ligestillingen mellem kønnene i slutningen af 1800-tallet. Sammenlign også med nutidens forhold til sædelighed for henholdsvis mænd og kvinder og diskuter, hvilken udvikling der er sket.

Tekstforslag til opgavens sidste del: I sammenligningen med nutiden og diskussionen af udviklingen kan du inddrage de to tekster ”Liktorernes tyranni” af Ole Bornedal fra Weekendavisen d. 17. november 2017 og ”Jeg har oplevet krænkelser på arbejdspladsen og i sejlklubben. Det er netop hvad #MeeToo handler om” af Pernille Maria Bärnheim fra Politiken d. 26. nov. 2017.

Indledning
Efter 1870 forlader mange deres klaustrofobiske hjem og flytter til storbyen København. Her sker der et opbrud på den patriarkalske familie. Dansk kvindesamfund blev startet i 1883 af en række kvindeforekæmpere som for alvor bryder ud da sædlighedsfejden bliver startet. Jeg fokuserer i min opgave på den ulighed der er hos kønnene og i samfundet bland kvinder og mænd, samt det der starter debatten omkring sædlighedsfejden.

Jeg bruger i min opgave metoder fra dansk og historiefaget til at analysere begivenheden, samt bruger den viden jeg har fra faget til at skabe et overordnet billede af hvad sædelighedsfejden indeholdt og hvordan den med tiden har ændret vores samfund i dag. Jeg vil perspektivere til de problemstillinger der i dag er omkring kvinders seksualitet i dag og sammenligne det forhold vi har til sædelighed vi har i vores samfund

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Redegørelse 5
Analyse 6
Vurdering 8
Diskussion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 12

Uddrag
Jeg vil i min redegørelse af familieforhold og forholdet mellem kønnene samt kvindens stilling og sædelighedsfejden, inddrage de to kildeuddrag ”Uddrag af Elisabeth Grundtvig: “Nutidens sædelige Lighedskrav” i “Kvinden og Samfundet”, 1887” og “Uddrag af ”Revolutionære Mænd og Sædelige Kvinder” af A.C. Meyer i “Social-Demokraten”, 16. april 1887”.

Fordi de giver et godt overordnet billede af hvad sædelighedsfejden indeholdt og gik ud på, også i forhold til kvinden i familien og i ægteskabet. Sammentidig giver den også Elisabeth Grundtvigs kvindelige synspunkts på kvindens stilling i sædelighedsfejden. Jeg vil dog være opmærksom på at begge tekster er uddrag fra artikler, fra forskellige aviser tilbage i 1800-tallet, hvilket kan medføre at der ligger en politisk holdning bag indholdet i artiklerne...

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her