Kønsroller I det moderne gennembrud | DHO

Indledning
I hvor høj grad ændrede kvindernes forhold og muligheder sig i slutningen af 1800-tallets Danmark?

1. Gør rede for samfundsudviklingen i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet med særligt henblik på ændringer i kønsroller og kvinders muligheder. Inddrag kilden ”Breve og erindringer fra familien Videbech” i redegørelsen.

2. Lav en analyse og fortolkning af én af disse tekster: Novellen ’Karens jul’ (1885) af Amalie Skram, novellen ’Den sidste balkjole’ (1887) af Herman Bang. I din analyse skal du have særligt fokus på portrætteringen af kvinden og hendes muligheder.

3. Diskuter og vurder hvilke konsekvenser det moderne gennembrud fik for kvinderne, og diskuter hvor vidt novellen afspejler samfundsudviklingen i perioden. Inddrag materiale fra forløbet i dansk og/eller historie.

Indholdsfortegnelse
Indledning ................................................................................................................................................................. 2
redegørelse ...............................................................................................................................................................3
Kønsroller i borgerskabet ............................................................................................................................................. 4
Analyse og fortolkning af ’den sidste balkjole’ (1887) af Herman Bang. .....................................................................5
Diskuter og vurder hvilke konsekvenser det moderne gennembrud fik for kvinderne................................................9
Konklusion ..............................................................................................................................................................10
Litteraturliste .......................................................................................................................................................... 11

Uddrag
Danmark i slutningen af 1800-tallet var i særdeleshed præget af industrialiseringen, arbejderbevægelser og ikke mindst debatten om kvindernes rolle i ægteskabet og i det offentlige rum.

Det kvindelige køn i datidens samfund blev udsat for en massiv undertrykkelse, som først blev taget til debat i den sidste halvdel af 1800-tallet. Kvindernes muligheder var næsten lig nul i starten af 1850’erne.

I datidens familier var der altid et overhoved, som bestod af manden i hjemmet lige meget hvilken social klasse, man befandt sig i.

Manden stod for alt det økonomiske i hjemmet samt al det juridiske. Disse forhold gjorde, at i et ægteskab var kvinden underlagt manden. Det betød, at kvinden var nødsaget til at have en mand for at kunne leve et nogenlunde liv.

Kvinderne dengang var nødt til at finde en mand, der kunne forsøge hende. De fleste kvinder havde ikke nogen som helst mulighed for selvforsørgelse, da kvinden dengang hverken havde adgang til uddannelser el. arbejdsmarked.

Kvindernes position i Danmark dengang midt i 1850érne var som beskrevet ikke den mest ligestillede, men kvindens rolle skulle snart til at blive sat til debat. I den sidste halvdel af 1800- tallet tog debatten til om, hvorvidt kvinder skulle have lov til at få uddannelser og komme på arbejdsmarkedet.

Der var også en særdeles stor debat omkring den såkaldte sædelighedsfejde, som var debatten om retten til fri kærlighed mellem de to køn. En af fortalerne for dette var Georg Brandes, som var en det moderne gennembruds vigtigste personer.

Denne debat udbrød på bagrund af den dobbeltmoral, som blev tydeligere gennem den sidste del af 1800-tallet, nemlig at kvinden som et rent og kysk væsen, og mændene, som ønskede hende sådan,
1 gik til de prostitueret for at få de uforpligtende seksualitet, som de ikke kunne få hjemme .

For alle kvindegrupper var et afgørende gennembrud for frigørelse, at de blev bevidste om deres egen krop samt at de kunne være med til at bestemme over deres eget liv og hvor mange børn, de ville have. Der var tre forudsætninger for, at dette kunne slå igennem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu