Det moderne gennembrud og kvindesynet | DHO

Indholdsfortegnelse
Indledning
- Problemformulering
Historisk redegørelse for perioden Det moderne gennembrud
Redegørelse for August Strindberg
Historisk analyse af bogen “Giftas” af August Strindberg
- Et dukkehjem af Henrik Ibsen
- Naturen og kvinden
- Kvindernes rettigheder
- Opsamling
Litterær analyse af novellen Naturlige forhindringer af August Strindberg
- Referat af teksten
- Analyse og perspektivering
- Opsamling
Perspektivering og konklusion
Litterærliste

Uddrag
August Strindberg skrev novellesamlingen Giftas i 1884 – bogen udkom i september 1884.

Søren Peter Hansen, som udtaler i introduktionen af bogen at forfatteren er neutralist (Giftas af August Strindberg, s. 6), det skriver han blandt andet, fordi at for August Strindberg er naturens love det vigtigste.

“Ethvert forsøg på sætte op mod dét og ethvert forsøg på ligestilling mellem kønnene, var for ham pjat, naturen har tildelt kønnene hver deres opgaver og funktioner, og dem emanciperer man sig ikke ustraffet fra” – Strindberg (Giftas af August Strindberg, s. 9).

Fortalen begynder med et interview med Strindberg om hans udgivelse af hans bog “Giftas”. Her taler forfatteren ud med at hans bog ikke er gennemført. Han fortæller: “Den er ikke gennemført. Der var lige præcis meningen.

Jeg havde nemlig til hensigt at skildre et ret stort antal tilfælde, af forholdet mellem mand og hustru, jeg ville ikke skildre fire undtagelsestilfælde som fru Edgren, eller et vidunderligt tilfælde som Ibsen, der så siden bruges som norm for alle andre tilfælde.”

Her fortæller Strindberg, at debatterne om kvindernes stilling er overvurderet, og direkte siger han, at det er “pjat” og imod naturens love. I August Strindbergs forord, fortæller han: “Kvindesagen, som samfundets grundvolde nu påstås at hvile på, er for mig at se blevet overvurderet.

Kvindesagen, som nu grasserer, berøre kun kulturkvinden, måske 10% af befolkningen, og er således en klikesag. Men kulturmenneskets arbejde vækker altid stor opstandelse og får hurtigt udseende af at berøre hele menneskeheden.” (Giftas af August Strindberg, s. 15).

Ud fra de to ovennævnte citater, mener Strindberg at ligestilling i samfundet er noget “pjat”. Han siger at, der ikke er noget der hedder ligestilling blandt de lavtlønnede borgere i samfundet (bønderne)

alle skulle hjælpe til i gården, Strindberg fortæller desuden også: “(…) det er ikke mere ærefuldt at rode i møddingen end at røre i gryden, ikke mere ærefyldt at tæmme stude end at opdrage børn.”

Her fortæller forfatteren at der ikke er behov for ligestilling, og at kvinderne ikke behøver at føle sig mindreværdig eller være skinsyg – og giver udtryk for at det næsten er rarere at være kvinden, som sidder indenfor i den varme stue, mens manden tjener alle pengene hjem, som August Strindberg giver udtryk for.

“Det hun tjener ved sit spindearbejde på vinteraftnerne kan hun beholde i lommepenge til kaffe og sukker”.

Ligestilling finder kun sted hos “kulturfolkene”, her var man mere opdelt. Strindberg udtaler at “kulturkvinden” mangler opdragelse, præcis som manden gør.

“Kulturkærligheden” er ikke andet end komplicerede, fordi man netop dengang giftede sig til en god familie, kærligheden kom derefter.

Det mente Strindberg, at det er her kvinden følte sig bedraget og undertrykt. En anden årsag var galanteri, her måtte manden skjule sin høflighed overfor kvinden på grund af at der opstod “(…) den afskyelige hykleriske kvindedyrkelse.”

Udtaler Strindberg (Giftas af August Strindberg, s. 17). Efter brylluppet og masken faldt af, følte kvinden at hun var blevet snydt, udtaler Strindberg. Kvinden savner sin “ligemand”, Strindberg mener her, at kvinden savner sin “betjener” og ikke “ligemand”.

I og med at kvinden har sin “ligemand”, da han også er en part af ægteskabet, med behov og krav som kvinden selv. Det er nemlig her at kvinden føler, at hendes mand er ramt af tyranni.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu