Indledning
Under det moderne gennembrud var fattigdom i stigende grad betragtet som selvforskyldt. Der var en enorm modstand mod at blive indlagt på ”Kassen” (L.8), også betegnet som fattiggården.

Deres vigtigste funktion var ikke omsorg, men genopdragelse til arbejde. ”Lemmerne” (L.26) levede under elendige forhold, da de blev set som uværdige, samt at de fik frataget deres borgerrettigheder.

Novellen ”Naadsensbrød” af Henrik Pontoppidan, som var en af de væsentligste forfattere under det moderne gennembrud, udkom i 1887 i novellesamlingen ”Fra Hytterne”.

Henrik Pontoppidan tydeliggjorde hans evne til at levere en skarp kritik af samfundsforholdene i sin samtid.

Uddrag
Stine Bødkers miljø er præget af landsbysamfundets underklasse, hvilket vises i følgende citat:

“Der stod en Eftermiddag et stort Spektakkel omme i Smøgen bag Gadekjæret, hvor fire-fem sorte Indsidder-Rønner ligger sammenbyltede under Skolebakken” (L. 1).

Stine Bødkers befinder sig i den del af byen, hvor ”Indsidder-Rønner” (L. 2) bor. ”Indsidder-Rønner” (L. 2) består af byens fattigste.

Pga. Stine Bødkers økonomiske situation som ender ud i at hun bliver anbragt på ”Kassen” (L. 8), er hendes hjem præget af ”En brøstfældig Slaghænk, en ormegnavet Kiste og forskelligt gammelt Smaaskrammel.” (L. 145).

I kontrast til Stine Bødkers miljø er provstens, inspektørens samt sognefogedens miljø.

De repræsenterer den rige overklassemiljø. Der bliver bl.a. beskrevet hvordan provsten kommer kørende ”i sin nye Landauer”, som betegnes som en elegant hestevogn.

Helt modsat Stine Bødkers bliver hentet i ”den enspændige Fjællevogn”, som er betegnet som en ussel hestevogn.

”Lemmerne” (L. 27) på fattighuset lever under strenge, disciplinære forhold. ”Lemmerne” (L. 27) hverdag er præget af streng disciplin, hårdt arbejde og punktlighed.

I følgende citat bliver der bl.a. beskrevet ”Lemmerne” (L. 27) arbejdsdag:

”Klokken fire purres op af Sengene og indtil den reglementerede Aftenmønstring, hvor blandt andet Dagsarbejdet udmaales og bedømmes, hersker der en Punktlighed og Disciplin” (L. 80).

I novellen ”Naadsensbrød” er der en enorm forskel på forskel på fattighusets fysiske og sociale miljø.