Gyldendal AS | Afsætning | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1.1
Forklar med udgangspunkt i PESTEL-modellen, hvilke forhold i Gyldendal A/S’ omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening.

1.2
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Gyldendal A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Afkastningsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentning
- Indtjeningsevne:

1.3
Vurder, hvorledes Gyldendals A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.4
Vurder Gyldendals A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.3.

Opgave 2
2.1
Udarbejd en ABC-analyse for kontorstolene på grundlag af vareforbruget for 1. halvår 2013 og vurder, om 80/20 reglen er opfyldt.

2.2
Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring.

2.2
Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring.

Opgave 3
3.1 og 3.2
Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus og Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus.

3.3
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.

Opgave 4
4.1 og 4.2
Opstil resultatbudgettet for 2014 for Auto A/S. og Beregn bruttoavanceprocenten for 2013 og 2014 og forklar årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten.

4.3
Beregn, hvor meget omsætningen i 2014 mindst skal være, for at resultat af primær drift mindst udgør kr. 0.

Uddrag
Med udgangspunkt i PESTEL-modellen er især de sociale og kulturelle forhold samt de teknologiske forhold interessante i forhold til Gyldendal A/S’ indtjening.

De sociale og kulturelle forhold har en væsentlig betydning for Gyldendal A/S, i det at danskerne har en faldende interesse for bogmarkedet. Det danske bogmarked er faldende og ifølge eksperter, en branche i alvorlig krise.

Samtidig udvikler teknologien sig også inde for bogmarkedet, i det at der er kommet e-bøger, altså bøger digitalt.

E-bogen giver mulighed for at man som læser ikke skal slæbe på tunge bøger, samt at man med iPad, bærbar eller lignende, altid kan have en bog på sig.

Dog er E-bogen ikke noget danskerne endnu har særlig interesse for. Størstedelen af de som har interesse i at læse bøger, foretrækker bogen i papirform.

Ifølge livsstilseksperten, Niels Erik Folmann, er den fysiske bog et identitetsobjekt endnu for danskerne. Dette forhold til e-bøgerne er atypisk i forhold til at Danmark er et af verdens mest digitale folkefærd.

---

GYLDENDAL A/S’ afkastningsgrad har en positiv stigning på 4 procentpoint fra basisåret til år 2011. Fra år 2011 til 2012 har der været en negativ ændring, på 4 procentpoint.

De to ændringer svarer til henholdsvis en stigning på 53,9% og et fald på 34,8%. Hvis man kun kigger på år 2010 og 2012 er der i realiteten ingen udvikling i afkastningsgraden.

Hvis man antager at markedsrenten ligger på 4%, så ligger deres afkastningsgrad over markedsrenten plus et risikotillæg alle regnskabsår, hvilket er positivt for virksomheden.

Afkastningsgradens positive stigning skyldes at resultat af primær drift er steget med omkring 45% fra 2010 til 2011, hvorefter de igen falder hvilket påvirker afkastningsgraden til at falde.

De gennemsnitlige aktiver steg fra 2011 til 2012, hvilket også påvirker afkastningsgraden til at falde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu