Indholdsfortegnelse
Det blå segment
Det grønne segment
Det rosa segment
Det violette segment
Det grå segment

Det blå segment
Det grønne segment
Det rosa segment
Det violette segment
Målgruppe:

Produkt:
- Kortvarige produkter:
- Langvarige produkter:
- Konsumentmarked / B2C
- Producentmarked / B2B
- De 4 p’er:
- Service:
- Sortimentsdybde:
- Sortiment:
- Mærkestrategi:
- Paraplymærke:
- Varegruppemærke:
- Line-extension:
- Brand extension:
- Branding:
- Corporate branding:

Distribution:
- Produktets livscyklus:
- Livscyklus:
- Distributionskæde:
- Direkte distribution:
- Indirekte distribution:
- Distributionskanal:
- Intensiv distribution:
- Selektiv distribution:
- Eksklusiv distribution:
- Eneforhandling
- Beliggenhed:
- Distributionsstrategi:
- Markedsandel:
- Kædeformer:
- Butikstyper:
- Dagligvarebutikker:
- Udvalgsbutikker:
- Specialbutikker:
- Forretningskæder i detailhandlen:
- Frivillige kæder:
- Egentlige kæder:
- Kooperativer:
- Franchising:
- Fordele og ulemper ved franchising:
- E-handel:

Promotion former:
- Butiksreklame:
- Reklamefilm:
- Annoncer:
- Outdoor:
- Sales promotion:
- Pr:
- Sponsering:
- Personligt salg:
- Direct marketing:
- Online marketing:
- Sociale medier:

McDonald’s reklame
- Opmærksomhed:
- Interesse:
- Ønske:

Virksomhedskarakteristik:
- Stikord til virksomhedskarakteristikken:
- Kernekompetencer:
- Konkurrencemæssige fordele:
- Kritiske succesfaktorer:

Opgave 2.2 - smartphones
Redegør for Apples kernekompetence på markedet for smartphones. I argumentationen skal du beskrive, hvad kunderne til Apples mobiltelefoner oplever som specielt værdifuldt, og hvordan Apples produkter adskiller sig fra konkurrenternes. Det kan være nødvendigt at indsamle data fra brugere af Apples mobiltelefoner.
- Forretningsmodel:
- Promotion:
- Promotion former:
- Promotionmix:

Uddrag
Det blå segment
Dette segment er den del af befolkningen, som antages at være moderne og materialistiske.

Man har her at gøre med den del af befolkningen, som ønsker at prøve nye ting og rejse rundt i verden

men som stadig lægger stor fokus på deres karriere og det at tjene penge, så man har råd til alle de luksusting, som man ønsker at kunne give sig selv og sin familie.

Man føler sjældent solidaritet overfor bestemte grupper i samfundet, men man vil gerne følge med dem, som bevæger sig i samme retning som en selv. Som en del af dette segment finder man det vigtigt, at samfundet belønner den, der gør en indsats.

Dette segment udgør omkring 25% af befolkningen, og består mere af mænd end af kvinder. Personer i dette segment har oftest en høj uddannelse og en tilhørende høj løn.

Det er typisk givet, at man har med højreorienterede personer at gøre i dette segment – hvilket også ses i forbindelse med ønsket om at belønningen skal tilkomme den, som yder en indsats i samfundet.

Det grønne segment
Dette segment regner man for at være moderne og idealistisk. Forskellen mellem dette segment og det blå segment ligger i, at man her er mere miljøbevidst.

Man interesserer sig for kultur, skønlitteratur og naturoplevelser. Man er til forskel fra det blå segment en mere politisk forbruger, der ikke går nær så meget op i status og hvordan andre personer omkring dig, skal opfatte dig.

I dette segment føler man en stærk solidaritet overfor de personer i samfundet, der kommer af samme gruppe som en selv – eksempelvis samme uddannelse.

Man har i dette segment en tendens til at være en anelse skeptisk overfor personer, der kommer fra en anden gruppe end en selv.

Personer i dette segment vil oftest have en tendens til at føle sig bedre stillet end det omgivende samfund eller omringet af det, alt efter hvilken situation samfundet er i.

Dette segment udgør 25% af befolkningen og består mere af kvinder end af mænd. Personerne i dette segment er igen højtuddannede og har en høj indkomst. Personerne i dette segment er også typisk venstreorienterede.

Det rosa segment
Dette segment regnes for at være de traditionelle idealister. Man har her at gøre med den ældre del af befolkningen, som har en lavere indkomst end hvad der er gennemsnitligt.

Man går op i familien, sin have, indkøbsture og den ugentlige lottoudtrækning. Personerne i dette segment vægter traditioner og tryghed meget højt.

Man er herved i dette segment ikke meget for at skulle ud i verden og prøve nye ting, rejse rundt, osv. Man føler en stærk solidaritet til sit nabolag og dem, der forekommer en nærmest.

Dette segment består kun af 20% af befolkningen, og disse er gerne ufaglærte eller har en kort uddannelse og herigennem en begrænset økonomisk situation i forhold til de to foregående segmenter.

Man har her at gøre med personer, som stemmer på Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet, da disse partier bakker op om personerne i dette segments ønsker og holdninger.

Det violette segment
Dette segment regnes for at være de traditionelle materialister. De traditionelle træk kommer igen frem ved disse personers interesser, da man her går op i havearbejde, gør-det-selv byggerier og fiskeri, som nogle få eksempler.

Til trods for at man lægger stor vægt på de traditioner man kender, så har man stadig en forbrugstrang, som udgør en stor del af personligheden hos den del af befolkningen, der hører under dette segment.

Man har altså i dette segment mange sammenholdspunkter med det rosa segment, men da denne del af befolkningen er en del yngre, sidder traditionerne ikke så indgroet i dette segment endnu

hvilket gør, at man har tendenser til et højere forbrug og mange personer i dette segment har tendens til at søge i retningen af moderne gruppeforhold, som foreninger, sportsklubber, fanklubber, etc.