Stort Dokument | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Omverdensmodellen 3
Virksomheden 6
Virksomhedsbegrebet: 6
Virksomhedstyper: 6
Virksomhedskarakteristik: 7
Ide og forretningsmodellen 7
Virksomhedens ide, vision og mål 7
Forretningsmodellen 7
Mission 7
Vision 7
Den interne situation 7
Den eksterne situation 12
Strategi 13
Overordnet strategi 13
Koncept 14
SWOT-opstilling 15
TOWS-matrix 15
Mission, vision og værdier 15
Vækststrategi 16
Strategi (B) 16
SWOT-Opstilling 16
TOWS-matrix 18
Mission, vision og værdier 18
Konkurrence strategi 19
Vækststrategier 20
Forbrugeradfærd 21
Maslow pyramide + forbrugeradfærd 27
Markedsanalyse 29
Formålet med dataindsamling 30
Datakilder 31
Databaser 33
Kvantitative metoder 34
Spørgeskemaudformning 35
Respondentudvælgelse 36
STIKPRØVEUDVÆGELSE 36
FEJLKILDER 37
REPRÆSENTATIVITET 37
MARKEDSANALYSEPROCESSEN 37
Konkurrenceforhold 38
Markedskarakteristik 38
Konsument- og producentmarkedet 38
Konkurrent identifikation 39
Markedsandel og præferencer 40
Konkurrencemæssige positioner 42
Konkurrent-analyse 43
Brancheforhold 46
Skriftligt afsætning 48
Limsprog - gode ord og vendinger 48
Diskussions øvelse 48
Tænk økonomisk 49
Beskriv en butik øvelse 49
En embedsman der skal svare på de 3 spørgsmål, om fyrværkeri i Norge og Sverige. 49
Argumenter økonomisk 49
SWOT-opstilling i forklaring 51
Brug data: 51
Fra data til information 52
Kommuniker økonomisk 52
Lagkagehuset 52
SWOT-opstillingen 54
SW-opstillingen (internt) 54
OT-opstillingen (eksternt) 55
SMP-opstilling 56
Muligheds- og trusselsmatrix 56
Købsadfærd på konsumentmarkedet 58
SOR-modellen 58
Behov 58
Købsadfærdstyper 59
Købsroller 60
Beslutningsprocessen 61
Andre købsadfærdsbegreber 62
Købsadfærd på produktionsmarked 63
Virksomheders købsadfærd 63
Virksomhedens købsbeslutningsproces 63
Valgkriterier på de tre markeder 64
Faktorer der påvirker købsadfærd 65

Uddrag
Virksomhedens ide, vision og mål
En virksomheds ide er en kortfattet beskrivelse af, hvad der skal være virksomhedens eksistensberettigelse.

Idéen udtrykker også den 'pain', som virksomheden dækker hos målgruppen. Forbrugeren vil ofte opleve en pain, fx et problem eller en mangel, som virksomheden kan løse eller dække ved at tilbyde forskellige produkter og serviceydelser.

Mange virksomheder har også formuleret en vision, der udtrykker i hvilken retning, virksomheden ønsker at udvikle sig, og hvad virksomheden ønsker at opnå.

Forretningsmodellen
En virksomheds forretningsmodel er en beskrivelse af, hvordan virksomheden skaber og leverer værdi, for hvem, og hvordan den gør det.

Forretningsmodellen er sammen med virksomhedens ide en beskrivelse af, hvordan virksomheden kan skabe værdi ved at fremstille eller sælge produkter, som kunderne er villige til at betale for.

En produktionsvirksomheds forretningsmodel bygger på fremstilling af varer, hvorimod en servicevirksomhed i langt højere grad er afhængig af medarbejdere med særlig viden eller kompetencer.

---

• Unikt produkt; produktet kan ikke umiddelbart efterlignes af konkurrenterne pga. unikke kvalitetsegenskaber som fx design, der kan være svære at efterligne for konkurrenterne. Fx Onecollection som producerer Finn Juhl-møbler.

• Unik fremstillingsproces; virksomheden kan fx fremstille produktet billigere eller har en hel eller delvis patenteret produktionsproces. Fx Tvilum, som har en automatiseret fremstillingsproces inden for billige saml-selv møbler.

• Stordrift; virksomheden har indkøbsmæssigt (lavere indkøbspris) eller produktionsmæssigt (lavere faste enhedsomkostninger) en fordel sammenlignet med konkurrenterne. Fx Jysk eller Arla.

• Medarbejdere; virksomheden er unik karriere- og uddannelsesmæssigt og kan tiltrække og uddanne velkvalificeret arbejdskraft, så medarbejdernes viden er bedre end konkurrenternes, eller medarbejderne yder en bedre service end konkurrenterne. Fx et advokatkontor eller et hotel.

• Synergi og samspil; hvis virksomheden har flere forretningsområder, kan den opnå en fordel ved at udnytte sine ressourcer på tværs af de forskellige forretningsområder.

Derved kan virksomheden opnå en fordel frem for virksomheder, der skal bruge de samme ressourcer på et enkelt forretningsområde. Fx Salling Group.

• Udnyttelse af lokale fordele; virksomhedens beliggenhed er særlig fx pga. nærhed til råvarer, infrastruktur eller andet. Fx 7-Eleven.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu