Stort Dokument | Noter Historie

Indholdsfortegnelse
Romerriget:
- Kongetid:
- Republikken:
- Det politiske system:
- Senatet:
- Folkeforsamling:
- Embedsmænd:
- Patron:
- Klienter:
- Patricier:
- Plebejer:
- Nobiliteten:
- Ekspansion:
- Bystat:
- Imperium:
- Historiske tid:
- Forhistorisk tid:
- Skriftlige kilder:
- Ikke-skriftlige kilder:
- Fremstillinger:
- Tendens:
- Førstehåndskilde:
- Andenhånds kilde:
- Levn:
- Beretning:
Middelalderen (500-1500)
Oplysningstiden (1700-tallet)
Danmark DHO 1850-1915
- Tendenser i dansk historie
- Nationalisme
- Demokrati
- Industrialiseringen fra 1870
- Klassesamfund: på landet
- Overklassen
- Middelklassen
- Underklassen
- Klassesamfund: i byen
- Overklassen
- Middelklassen
- Underklassen
- Imperialisme:
- Ekspansion:
- Bystat:
- Imperium:
- Kejser Trajan:
- Provinser:
- Forbundsfæller:
1. Hvordan kan man forklare Roms store militære succes?
2. Hvordan forklarer Jesper Carlsen Roms militære styrke?
3. Hvordan behandlede Rom besejrede folkeslag?
4. Hvordan prægede den stadige krigsførelse ifølge Jesper Carlsen det romerske samfund?
Varusslaget 9 evt.
- Hvem var i det 1. triumvirat og hvem var i det 2. triumvirat?
- Hvordan bliver Augustus enehersker? Hvordan fremstilles hans magt?
- 1054:
- 1059:
- 1075:
- 1378-1417:
- forholdet mellem kejser og pave:
- feudalpyramiden:
- Kongen og kirken:
- Herremænd:
- Bønderne:
- Central magten bliver svækket:
- Benedikt:
1. Hvilket formål havde Benedikt med regelsætte og hvordan skal det forstås?
2. Hvad er en abbed og hvorledes bør en abbed være ifølge Benedikt reglen?
3. Hvorledes mener Benedikt, at der skal tages beslutninger inden for klosteret, begrund hvilket "magtforhold" der foreligger mellem abbed, brødrene og den foreskrevne Regel?
4. Hvordan tolkes arbejde og hvilke opgaver skal brødrene udfører?
5. Hvorledes skal der tages af gæster i klostret og hvorfor?
- Benediktinerne:
- Cistercienserne:
- Franciskanerne:
1. Hvad er forklaringen på befolkningstilvæksten i Europa 1000 til 1300? Du kan skelne mellem naturgivne forudsætninger, teknologiske forbedringer og dyrkningsmæssige forbedringer.
- naturgivne forudsætninger:
- teknologiske forbedringer:
- dyrkningsmæssige forbedringer:
2. Hvilke positive følger fik udviklingen af hjulploven, foruden effektivisering af landbruget?
3. EKSTRA: Forsøg på nettet med enkelte søgninger at find frem til hvor længe dette landsbyfællesskab holdte
4. Hvad var grundlaget for byernes vækst 1000-1340 - og hvor udvikler bykulturen sig mest?
5. Hvordan er byerne stillet i det feudale system
1) Hvorfor kunne pesten ramme Europa så hårdt?
2) Hvem siges at stå bag pesten?
3) Hvordan spredes smitten?
4) Hvordan reagerede middelalderens mennesker?
5) Hvilke konsekvenser fik pesten
Forskellen/lighederne mellem jødedom/kristendom/islam
Jødedommen:
Kristendommen:
Islam:
Budisme
Hinduisme
Middelalderens kulturmøde islam og kristendom
1. Hvordan kan mødet mellem kristendom og islam defineres?
2. Hvilke fælles træk er der mellem jødedom, kristendom og islam?
3. Hvordan adskiller jødedom, kristendom og islam sig fra hinanden?
4. Hvordan og hvornår opstod islam? (kig på: historisk og Islams egen selvforståelse)
5. Hvorfor opstod retningerne shia og sunni indenfor islam?
6. Hvordan blev de kristnes stilling under muslimsk styre?
7. Blev de kristne i Mellemøsten tvunget til at antage islam?
Kalif:
3). gruppe 5-6
- Var det første korstog en succes?
- Hvornår var det andet korstog?
- Hvordan endte det andet korstog?
- Hvorfor var det andet korstog interessant?
1. Hvilken udveksling fandt der sted i kulturmødet mellem muslimer og kristne (især med fokus på Spanien)?
- Mode og smykker:
- Kost:
- Musik og dans:
- Byggestil og materialer:
- Bygningsværker:
- Vand:
2. Hvad er reconquista? Inddrag kortet på s. 139
3. Hvordan havde muslimerne det under kristent styre i Spanien? Hvordan var det sammenlignet med de kristne under muslimsk styre tidligere?
4. Hvilke aftryk har den muslimske belejring af Spanien i perioden 711-1492 sat i Spanien i dag?
Osmannerriget og islam som fjendebillede
1. Hvem var Osmannerne? Hvornår støder vi på dem i forhold til Europæisk historie? Hvordan er forholdet mellem osmannerne og europæerne fra 1300-1700?
2. Hvorfor føler europæerne/de kristne sig med koloniseringen ikke længere omringet af muslimerne?
3. Hvordan ser europæerne på muslimerne i takt med oplysningstidens komme?
4. Hvordan er korstogs-tanken kommet igen i 1800-tallet? Og hvad med i dag?
Danmarks tilblivelse: når mennesker begynder at fortælle om landet og folket. At være et folk kræver en fælles historie
1. Hvornår nævnes Danmark og danerne i kilderne og i hvilken sammenhæng?
2. Hvad skal der til, for at man kan tale om et folk og et land?
3. Hvorledes forholder det sig med den skriftlige kildemængde i denne periode? Hvilke problemer kan dette give? Hvilken betydning har arkæologien?
4. Hvornår starter dansk statsdannelse? Hvor ses dette? Begrund
5. Hvorledes kan kongemagten i 700-tallet karakteriseres? Hvilket område regerede han over?
Tidslinje over vikingetogterne
Den anden bølge af vikingeangreb 991-1016
Kilde 5 s. 82 i fokusbogen
Kilde 3 s. 80 i fokusbogen
1. Hvad er et korstog?
2. Hvordan fik man en ny konge i 1000-tallet/1100-tallet?
3. Hvorfor var der borgerkrig i DK 1130-1157?
4. Hvem var konge fra 1157-1182?
5. Hvad erobrede Valdemar den 1. i 1168 og hvorfor var det vigtigt?
6. Valdemar den 1. gjorde noget nyt i forhold til at sikre arvefølgen. Hvad var det?

Uddrag
Romerriget:
- Rom
- Cæsar
- Augustus
- Gladiator
- Asterix og Obelix
- Colosseum
- Katolikker
- Kamp om land
- Romersk mytologi
- Latin
- Republik

Det tysk-hellige romerske rige (962-1806) - kejser
Den romerske republik varede i 500 år og kan inddeles i 3 perioder: den tidlige republik, mellem republikken og den sene republik.

Diktaturet gik af brug efter 200 f.v.t.
Ridderne var den næsthøjeste stand i Romerriget. For at blive optaget blandt ridderne skulle man eje mindst 400.000 sestertier

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu