Stort Dokument | Noter Bioteknologi

Indholdsfortegnelse
Hvad er liv?
Celletyper
- Eukaryot:
- Prokaryot:
- Generelt:
- Bakterier:
- Membran:
Celledeling
- Detaljer
Meiose
DNA
Mutationer
- Kromosommutationer
- Genmutationer
Hjertet
- Hjertets kredsløb
Næringstoffer
- Kulhydrater
- Fedtstoffer
Fordøjelse
Sundhed
Sexologi
Kønssyygdomme
- Herpes genitalis-
- Klamydia
- Konylomer
- Syfillis
- Gonoré
- Diabetes
Mikrobiologi
Evolution
Økologi
- Fødekæder
- Kredsløb

Uddrag
Hvad er liv?
De består af celler.
Deres celler er af grænset fra resten af verden ved hjælp af cellemembraner.
De er i stand til at optage næring
De har et stofskifte. De kan udskille affaldsstoffer.
De har et arvemateriale der bestemmer deres egenskaber.
De kan få afkom.
Der kan opstå ændringer i arvematerialet, og disse kan nedarves. De lever ikke evigt

Der er dog undtagelser
Spontan genese er tanken om at liv opstår fra ikke-levende materiale
Efter Louis pasteurs forsøg med spontan genese i glaskolber med kødsuppe, stoppen idéen.

Celletyper
Eukaryot:
Planter
Dyr
Svampe
Protozoer
Prokaryot:
Bakterier
Der findes hovedsagligt to typer cellevægge.
Grampositiv – tykt lag peptidoglykan (murein). Kan behandles med blandt andet penicillin.
Gramnegativ – Tyndt lag peptidoglykan (murein), men har plasmamembran, som kan sortere stoffer fra, som ikke skal trænge ind i cellen.

---

Mitosens faser
Interfase- Dna’et duplikeres (vistnok efter alle organeller dupliketeres). Der kan ske mutationer i duplikationen.

Profase - DNA’et oprulles i X-form. Kernemembranen opløses og der dannes centrioler.

Metafasen - Kromosomerne liner op på ækvatorialplanet.

Anafase - Tentråde trækker kromosomerne fra hindanen ud til hver side. Tentrådene trækker kromatiderne mod centriolerne. De trækker i centromererne.

Telofase - DNA’et er nu splittet i hver sin side af ækvatorialplanet. Cellen deler sig på midten, så hver dattercelle har 46 krommosomer.

Meiose
Består af to celledelinger, så der dannes altså 4 celler ud fra én, som hver har de halve kromosomtal i forhold til den oprindelige celle.

Meiotiske deling
Først finder de homologe kromosomer sammen parvis, og danner tetraeder (indeholder 4 kromatider).

Siden vi har 46 kromosomer, dannes 23 tetraeder. Herefter rulles kromosomerne op i X-form, hvor de udveksler DNA med deres homologe kromosom.

Kromosomparene krydser over hindanden og bindingerne i DNA’et brydes for at der kan veksles DNA. Byttehandlen hedder ”Overkrydsning”.

Formålet ved overkrydningen er at forhøje den genetiske variation, så der kan se bedst mulig udviklling i fremtiden.

Efter overkrydsningen placeres tetraederne i midten af cellen, så moderen og faderens kromosomer er på hver sin side af ækvatorialplanet.

Blandingen af kromosomer fra moderen og faderen er helt tilfældig, så der kan være 2^23kombinationsmuligheder til den nye dattercelle. Der er endnu flere muligheder ift. Afkom hvis overkrydsning inkluderes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu