Underklassens muligheder og rettigheder | DHO

Opgavebeskrivelse
Med udgangspunkt i mine udvalgte historiske kilder og en analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans novelle ’’Nådsensbrød’’ (1887) og Herman Bangs novelle ’’Fattigliv’’ (1880), ønsker jeg at undersøge, hvorledes underklassens muligheder og rettigheder var, hvordan de blev fremstillet i samfundet, samt hvilke vilkår disse fattige levede under i perioden 1850 – 1900 i Danmark.

Derudover vil jeg naturligvis også undersøge hvordan dette kom til udtryk som et litterært tema i dansk litteratur. Til sidst vil jeg diskutere og vurdere, hvilken betydning Henrik Pontoppidans litteratur havde på samfundets udvikling og ikke mindst underklassens vilkår under det moderne gennembrud.

Problemformulering
Hvordan var underklassens rettigheder og muligheder i perioden 1850-1900, og hvordan fremstilles disse i periodens danske litteratur?

Indledning
Før det moderne gennembrud som fandt sted i perioden 1850 – 1870, var der meget stor ulighed i Danmark. Der var store forskelle mellem samfundsgrupperne, og arbejderne og fattiglemmerne havde ingen rettigheder eller nogle former for muligheder.

Arbejderne, tyende og fattiglemmerne var dårligt stillet i samfundet, og var ifølge overklassen intet andet værd end billig arbejdskraft. De fattige levede under dårlige og trænge vilkår, og mange mente endda at de fattige selv var skyld i deres fattigdom. Folk mente at de ikke var ’’sparsommelige’’ nok og derfor synes nogle at det var forkert at hjælpe dem.

Indholdsfortegnelse
Indledning ......................................................................................................................................... 1
Problemformulering ........................................................................................................................ 1
Redegørelsen ................................................................................................................................... 1
Analyse ..............................................................................................................................................2
Fattiganstalter (1887 ..................................................................................................................................2
Partiprogrammer og grundlovsændring (1866) ...............................................................................4
”Nådsensbrød” af Henrik Pontoppidan (1887) ................................................................................5
”Fattigliv” af Herman Bang (1880)....................................................................................................7
Diskussion ......................................................................................................................................... 8
Hvilken betydning havde dansk litteratur på underklassens vilkår under det moderne gennembrud?..................................................................................................................................8
Konklusion ........................................................................................................................................ 8
Litteraturliste ................................................................................................................................... 8

Uddrag
Netop ovenstående problematikker omkring fattiglovgivningen og fattigforsørgelsen fra Social- Demokratens kilde ’’Fattiganstalter’’, bliver omtalt i denne historiske kilde om Partiprogrammer og grundlovsændring fra 1866.

I kildens tredje afsnit. ’’160. Arbejderbevægelsens første program 1871’’, fra Louis Pio, hører vi blandt andet om socialdemokraternes syn på de fattige arbejders rettigheder. Det var socialdemokratiet, som stod bag grundlæggelsen af arbejderbevægelsen, og det er netop arbejderbevægelsens første program i 1871, som bliver behandlet i denne kilde.

Da det som sagt var socialdemokratiet, som grundlagde arbejderbevægelsen, så er kildens indhold altså set fra en socialdemokratisk synsvinkel.

Socialdemokraterne går ind for at alle mennesker har lige adgang til samfundets erhverv og ikke mindst samfundets goder. De mener at ethvert menneske har ret til at udrette noget i det samfund mennesket lever i. Dette ser vi netop i et citat fra kilden, hvor i der også bliver diskuteret ligestilling af alle mennesker

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her