Etik og Rettigheder | Opgave | 10 i karakter

Indledning
I nutidens samfund, lever vi med et stort fokus på ligestilling mellem kønnene på flere punkter. Her har kvinderne og mændene stort set lige muligheder og rettigheder

nogen vil sige at kvinderne endda har mere at skulle have sagt end mændene. Dog er nutidens billede af samfundet, langt fra hvad det engang har været.

For godt 150 år siden havde kvinderne stort set ingen rettigheder og muligheder. Før indgangen til Det moderne gennembrud i 1870erne, blev kvinderne set som værende mandens ejendom.

Allerede fra de var små piger, blev de oplært i hvordan man skulle være en rigtig kvinde og passe sine pligter i hjemmet, samt være til gavn for hendes mand.

Kvinderne havde hverken ret til uddannelse eller stemmeret, da alt dette var overladt til mændene, som derved havde alt magten.

Det var dog noget som der blev lavet om på gennem slutningen af 1800-tallet, hvor der kom stor fokus på ligestilling og flere rettigheder til kvinderne.

Det var langt fra alle som var enige om at der skulle ske en revolution, omkring flere muligheder og rettigheder til kvinderne. Det er alt sammen noget som bliver belyst i denne opgave.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problem/Opgaveformulering 1
Metode 2
Det moderne gennembrud 3
Forskelligt syn på kvinders position i samfundet 4
Har kvindesynet ændret sig? 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag
Det moderne gennembrud var en tidsperiode fra cirka år 1870-1900. Op gennem slutningen af 1800-tallet, skete der forandringer rundt om i Europa, heriblandt Danmark.

Industrialiseringen tog fart, og der blev taget afstand fra romantikken. Når man kigger på det moderne gennembrud fra litteraturens synspunkt i Danmark

kom startskuddet til det moderne gennembrud i november 1871, hvor Georg Brandes holdte en forelæsning på Københavns universitet.

Her redegjorde Brandes for, at den danske litteratur haltede bagefter i forhold til andre lande. Han mente at det var tid til at gøre op med den romantiske tankegang

og i stedet fokusere på samfundet og de problemer som er til stede. Det talte blandt andet familieforhold, kønsroller, demokrati med mere.

Det medførte et markant skifte i forfatternes måde at skrive på og hvilke de ting de valgte at sætte i fokus.

Et af de markante samtaleemner under det moderne gennembrud, var kvinderne og deres rolle i samfundet-hvor meget indflydelse de skulle have, selvstændighed, seksualitet og mere lighed.

Kvinderne følte sig undermineret og undertrykt af mændene, som havde for meget magt i forhold til hvor vigtig en rolle kvinderne havde i hjemmet.

Det var alt sammen noget som blev taget til debat under Det moderne gennembrud, og som oplevede en ændring i løbet af perioden.

Et godt eksempel er uddannelse. Før Det moderne gennembrud, hørte kvinden udelukkende til i hjemmet, mens manden stod for arbejdet og tjene til føden. Imens skulle kvinderne og pigerne gå hjemme og passe de huslige pligter.

Dette ændrede sig under Det moderne gennembrud, idet flere kvinder begyndte at tage uddannelser, som før i tiden kun var tiltænkt mænd .

Derudover ønskede kvinderne at have indflydelse på den politiske dagsorden, idet de følte at de var lige så stor en del af samfundet som mændene, og at de kunne bidrage med lige så meget som mændene .

Stemmeret for kvinder var derfor et af de punkter, som havde størst fokus gennem Det moderne gennembrud og som fortsatte efter

indtil år 1915, hvor kvinderne fik valgret til både folketinget og landstinget efter at fået det til kommunalvalg i år 1909 .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu