Menneske etik og rettigheder | DHO

Problemformulering
I denne opgave vil jeg redegøre for hvad der kendetegnet ungdommen i mellemkrigstiden, med fokus på diverse aktiviteter. Dernæst vil jeg undersøge hvilke konsekvenser havde den store tilknytningen og forsamling af unge.

Afslutningsvist vil jeg vurdere hvordan de ungdomsnormer og kultur har tilfældes med den ungdomskultur vi kender i dag, samt hvilke forskelle der er.

Indledning
I Danmark i årene efter første verdenskrig begyndte ungdommen at blive mere defineret end førhen. Der var friere rammer for unge, og flere forsamlingsmuligheder for de unge blev præsenteret.

Unge var også begyndt at blive politisk orienteret, samt melde sig ind i ungdomspartier. Gruppering af unge var også ved at blive en normalitet. De normer man ser hos ungdommen i den tidsperiode, bliver brudt til efter anden verdenskrig.

Den litteraturhistoriske periodes tekster og forum var mærket med en masse tekster og digte der ellers ville menes at være grænseoverskridende.

Ekstreme partier var også begyndt at manifestere deres præg i dagligdagen hos de unge mennesker. I digtet ’’Skæbne’’ af Morten Nielsen udgivet 1945 bliver der fokuseret på den politiske stilling op til anden verdenskrig.

Hvad det er for nogle typer der var i stand til at være en del af Nazi partiet og hvilke motiver vi kunne have. Han påpeger selvfølgelig ikke at alle der var medlem af Nazi partiet passer den her stereotyp, men at det kunne være helt almindelige dansker der var medlem.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
- Problemformulering 3
- Metode 3
Redegørelse: 4
Analyserende afsnit 5
- Nykritisk metode: 6
- C.G. Jungs psykoanalytiske metode: 8
Vurdering: 8
Konklusion: 9
Litteraturliste 10
- Primær litteratur: 10
- Bøger 10
- Internetsider 10
- Bilag: 11

Uddrag
I dette afsnit vil jeg gerne redegøre for hvad der kendetegner ungdomskulturen op igennem de første år efter første verdenskrig til omkring anden verdenskrig.

Ungdomskulturen var i 1920 var ikke lige så distinkt som den blev efter 1945. Men man havde set flere eksempler fra de højere samfundslag på daværende tidspunkt, en ungdom der samlede sig om grammofonen.

Senere hen op igennem 1930’erne spredte ungdomskulturerne sig til bredere sociale lag i samfundet. Danse som jitterbug blev populære i blandt de mange unge.

I 1929 skete der et stort moralbrud, da den ledende senior i studenterforeningen udtalte sig om kammeratægteskab er noget smukt, og mest oplagt blive praktiseret af studenter.

Kammeratægteskab er datidens betegnelse på et fast forhold, der ikke var noget papir på. Det skabte stor protest og selvom nogle forældre startede med at acceptere det, og tværtimod havde de ikke store indvendinger med at deres børn havde kammeratægteskab, var største delen af forældre i mod.

På landet var de fleste forhold formentligt de samme, hvis uheldet var ude, blev man gift. I byerne var det ikke lige til. Forholdet mellem kønnene blev frier men i kontrast til det blev antallet af børn født udenfor et ægteskab formindsket.

Forklaringen kan helt klart være det store fokus der var på prævention og fødselskontrol. Det betragtes dog stadig som en skam hvis man var blevet mor udenfor et ægteskab.

Den her frihed der blev givet til de unge. blev for dem betragtet som et friluftland i mellemkrigstiden, hvorimod anstændighederne for de unge i de forrige årtier, var langt strengere.

De unge var også begyndt at forenes ved hjælp af flere hjælpemidler. I starten af 1930’erne blev vandrehjem mere og mere populære.

De skød hyppigt op i byer og nær smukke udflugtsområder. 10 år senere og man havde knap 293.000 overnatninger om året fordelt over 140 såkaldte vandrehjem.

Der skete også store ryk i spejderbevægelsen. Spejderkorpset i Danmark havde omkring 8.700 medlemmer i 1940.

Politiske ungdomspartier var også begyndt at udnytte chancen ved f.eks. at etablere De unges Idræt (DUI) som var en datter organisation af socialdemokraterne.

Her var der fokus på selvstændighed og ansvarsfølelsen hvilket skulle styrke den perfekte socialdemokrat på tværs af begge køn.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu