Indledning
Uligheden mellem mænd og kvinder var et af de største problemer i 1800-tallet. Det var et århundrede, hvor der skete store ændringer i det danske samfund.

Ændringer, der relaterede sig til kvindernes rolle i samfundet, kulturen og den danske lovgivning. Denne periode kaldes Det moderne gennembrud.

Perioden foregik fra 1871-1890 og var præget af splittelse, ulighed og undertrykkelse. Dette medførte, at kvinderne begyndte at kæmpe for deres rettigheder og det betød at kvinderne fik en vigtigere rolle i samfundet.

I denne opgave vil jeg fordybe mig nærmere i kvindernes rettigheder og deres rolle i samfundet. Opgaven er baseret på følgende problemformulering:

I min DHO-opgave, vil jeg redegøre for hvordan kvindernes vilkår var i 1800-tallet. Efterfølgende vil jeg analysere novellen ”Foran alteret” af Herman Bang.

Til sidst vil jeg vurdere hvordan novellen afspejler kvindernes situation, samt hvilke handlinger man foretog for at opfylde kvindernes krav om øget ligestilling.

Indholdsfortegnelse
Indledning.............................................................3

Redgørelse..........................................................................4

Analyse af ” Foran alteret”.......................................5

Vurdering................................................................8

Konklusion.........................................................................10

Kildeliste........................................................................11

Uddrag
Indtil slutningen af 1800-tallet var kvindernes stilling i samfundet påvirket af det patriarkalske samfund. Her dominerede det mandlige køn i hierarkiet.

Kvinden blev set meget ned på, da hun ikke var personlig myndig og derfor hellere ikke havde stemmeret. Kvinderne i den tid havde hverken de samme uddannelsesmuligheder som manden, og hellere ikke juridiske, politiske eller økonomiske rettigheder.

Industrialiseringen i landbruget havde en stor betydning for forholdet mellem mænd og kvinder.

Før var manden husstandens overhoved, hvor kvinden skulle stå for at lave mad, tøj osv. Pludselig ændres dette, at manden havde ansvaret for at skaffe penge til familien, hvorimod kvinden skulle være husmor.

Kvinden stod tilbage med husarbejde, madlavning, rengøring, børnepasning osv. I landarbejderfamilien var arbejdet det vigtigste, og kom frem for alt andet.

Kvinderne i landarbejderfamilien blev tildelt husarbejdet som bestod af madlavning, børnepasning osv. Til gengæld, var det manden der kom ud og arbejdede i det offentlige rum.