Intervalmidtpunkter, frekvens & summeret frekvens | Matematik

Indholdsfortegnelse
Guide til grupperede variable i TI-Nspire
- Intervalmidtpunkter, frekvens og summeret frekvens
- Middeltal
- Variationsmål

Uddrag
Guide til grupperede variable i TI-Nspire

Vi bruger eksempel 5.3.1 fra bogen (https://matematikchhx.systime.dk/?id=c1276 )
Start med at åbne nspire og vælg ”lister og regneark”.

Vi skal have lavet et skema ligesom vi gjorde med diskrete variable, vi skal have alle de samme kolonner og lidt flere, men ideen er den samme.

Intervalmidtpunkter, frekvens og summeret frekvens
Det første vi skal gøre er at have indsat vores data.

De data vi arbejder med at inddelt i intervaller, dvs. grupper, og derfor kender vi ikke alle de enkelte data, men kun indenfor hvilke grænser vi har observationer. Vi skal bruge enderne af vores intervaller til at opstille skemaet i TI-Nspire.

Hvis vi ser på billedet til højre så har vi følgende ende punkter, som vi deler op i x_start (begyndelsen af intervallet) og x_slut (slutningen af intervallet).

x_start=0 og x_slut=2
x_start=2 og x_slut=4
x_start=4 og x_slut=6
x_start=6 og x_slut=8
x_start=8 og x_slut=10

Det skal vi nu have indsat i nspire. Vi kalder kolonne a for x_start og kolonne b for x_slut og indsætter tallene. Det se ud på følgende måde

For at kunne regne vores forskellige deskriptorer som frekvens, summeret frekvens, gennemsnit osv.

Så skal vi bruge en ny kolonne og den hedder mi, hvilket står for interval midtpunkt. Interval midtpunktet svarer til en diskret observation.

For at finde interval midtpunktet skal vi bruge følgende formel
m_i=(x_start+x_slut)/2

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu