Hjertets frekvens | Biologi Rapport

Indledning
Hjertets sammentrækning styres af det autonome nervesystem, (se figur 1.), og påvirkes af hor-moner, som fx adrenalin, der udskilles ved kortvarig stress. (Figur 2.) viser resultatet af pulsmå-linger hos gymnasieelever ved undervisningen, under en skriftlig prøve, og prøven blev returneret.

Indholdsfortegnelse
1. Forklar resultaterne, vist i figur 2.Indrag figur 1.
2. Forklar, hvorfor pulsen stiger lineært med løbehastigheden (se figur 3.)
3. Skriv en biologisk begrundelse for gymnasieelevernes hypotese.
4. Vurder, om resultaterne, vist i figur 4, bekræfter hypotesen.
5. Giv en mulig forklaring på, at ikke-rygernes puls falder hurtigere end rygernes det første minut efter arbejdets ophør.

Uddrag
Figur 2- viser sammenhængen mellem puls og aktivitetstyper hos gymnasieelver.

Elevernes puls er målt hhv. under almindelig undervisning, under en skriftlig prøve og ved returnering af prøven. I resultaterne, fremgår det at elevernes gennemsnitspuls under ”den almindelige un-dervisning” er (ca. 72 slag/min.).

Hvorimod gennemsnitspulsen er væsentligt højere under ”den skriftlige prøve” og ” returne-ringen af skriftlige prøve” (ca. 110 slag/min. og 95 slag/min.)

Pulsen er højere i disse situati-oner, fordi at en eksamenssituation virker stressende på kroppen. Kroppen frigiver en masse hormoner som adrenalin, det fremgår af figur 1. så stimulerer det sympatiske nervesystem, derved øges pulsen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu