Rapport om søer i biologi | Hald sø rapport

Formål: Formålet med forsøget er at måle dybden hvortil den fotiske zone strækker sig.

Indledning
Primærproduktion foregår i den fotiske zone, det vil sige i den del af søen hvor der er tilstrækkeligt med lys til at der kan ske en fotosyntese.

For at beskrive hvortil den fotiske zone går, anvendes ofte forsøget med at bestemme sigtedybden, eksempelvis med en secchiskive.

På baggrund af sigtedybden på eksempelvis 3 meter, er det fotiske zone 6 meter, da den fotiske zone som tommelfingerregel udgør ca. to gange sigtedybden.

Den fotiske zone strækker sig som tidligere nævnt til det punkt hvor solen har tilstrækkelig med kraft til at gennemskinne vandet. Dette skyldes at der ingen fotisk zone er, hvis der ingen fotosyntese er.

Da solen er en del af fotosyntesen, er der altså ingen fotisk zone hvis der ikke er nogen sol. Sigtedybden svarer til den dybde hvor der kun er 10% af lyset ved vandoverfladen tilbage.

Som tommelfingerregel kan rodplanter gro ned i samme dybde som den gennemsnitlige sigte på årlig basis.

Indholdsfortegnelse
Måling af Sigtedybde
Måling af dybdeprofiler
Artsbestemmelse af plante- og dyreplankton
Bestemmelse af fosfatindhold

Uddrag
Først afmærkes 1 x 1m tagrørssump med to tommestokke, og så tæller man hvor mange tagrør der er i det afmærkede område.

Efter dette bruge man tommestokken til at bestemme gennemsnitshøjde af tagrørene, det er ikke nødvendig at måle alle tagrørene for at bestemme gennemsnitshøjden, men bare lav et kvalificeret gæt.

Til sidst afmærkes 25 x 25cm område af tagrørene som høstes lige over bunden og puttes ned i en pose. Tilbage i laboratoriet ligges tagrørene ind i en tørrreovn hvor de skal være i 12 timer på 105℃ varme.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu