De Danske Søer – Oversigt

Indholdsfortegnelse
Sø-typens udbredelse:
Søens farve:
Sigtedybde:
Næringsstofmængde:
Vandets pH-værdi:
Iltforhold:
Planteplankton/alger:
Bundvegetation:
Flydebladsbælte + rankegrøde:
Rørsump:
Dyreplankton
Dafnier:
Fredfisk:
Rovfisk:
Fugleliv:

Uddrag
HOVEDTYPER:
(karakteristiske træk) Den næringsrige
(eutrofe)sø Den næringsfattige (oligotrofe) sø Den brune sø
Sø-typens udbredelse: Hyppig, især i dyrkede områder Få. Findes især i områder med mager jord. I skove eller i områder med tørveforekomst.
Søens farve: Grøn,
blågrøn Klart vand Brunt vand pga. mange humusstoffer
Sigtedybde: Ned til 15-20 cm Op til 8-10 m
Næringsstofmængde: Stor tilførsel af især nitrat(N) og fosfor (P) Ringe tilførsel
Vandets pH-værdi: pH 6-8. Høj fotosyntese om dagen vil gøre vandet basisk, da planterne fjerner den sure kuldioxid. Om natten er pH lavere, når planterne ånder. pH 4-5 Kan være både sur og alkalisk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu