De Danske Søer – Oversigt

Indholdsfortegnelse
Sø-typens udbredelse:
Søens farve:
Sigtedybde:
Næringsstofmængde:
Vandets pH-værdi:
Iltforhold:
Planteplankton/alger:
Bundvegetation:
Flydebladsbælte + rankegrøde:
Rørsump:
Dyreplankton
Dafnier:
Fredfisk:
Rovfisk:
Fugleliv:

Uddrag
HOVEDTYPER:
(karakteristiske træk) Den næringsrige
(eutrofe)sø Den næringsfattige (oligotrofe) sø Den brune sø
Sø-typens udbredelse: Hyppig, især i dyrkede områder Få. Findes især i områder med mager jord. I skove eller i områder med tørveforekomst.
Søens farve: Grøn,
blågrøn Klart vand Brunt vand pga. mange humusstoffer
Sigtedybde: Ned til 15-20 cm Op til 8-10 m
Næringsstofmængde: Stor tilførsel af især nitrat(N) og fosfor (P) Ringe tilførsel
Vandets pH-værdi: pH 6-8. Høj fotosyntese om dagen vil gøre vandet basisk, da planterne fjerner den sure kuldioxid. Om natten er pH lavere, når planterne ånder. pH 4-5 Kan være både sur og alkalisk.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!