Opgavebeskrivelse
Overordnet teori:
I nedenstående opgaver kan det oplyses, at lydens hastighed er 340 m/s og lysets hastighed er 3,0*10^8 m/s.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Beskriv med ord, hvad bølgelængde og frekvens fortæller om en bølge.
b) Nævn mindst en type bølger, som er Longitudinalbølger (længdebølger) og en type bølger, som er transversalbølger (tværbølger).

Opgave 2
a) Aflæs svingningstiden T og bølgelængden .
b) Bestem frekvensen ud fra svingningstiden.
c) Bestem bølgens hastighed.
d) Hvor stor er bølgens amplitude?

Opgave 3
a) Aflæs svingningstiden T og bølgelængden
b) Bestem frekvensen ud fra svingningstiden.
c) Bestem bølgens hastighed.
d) Hvor stor er bølgens amplitude?

Opgave 4
a) Hvad er sammenhængen mellem en bølges bølgelængde, frekvens og hastighed? Skriv sammenhængen med de rigtige symboler.
b) En stemmegaffel kan levere kammertonen, dvs. et A med frekvensen 440 Hz. Hvad er bølgelængden af kammertonen?
c) En ren tone har bølgelængden 50 cm. Hvilken frekvens har tonen?

Opgave 5
a) Opskriv en formel for hvorledes afstanden (s) beregnes ud fra hastighed (v) og tid (t). Find herfra udtryk for v og t. Dvs. isoler v og t.
b) Hvor langt borte er observatøren fra lynnedslaget?
c) Hvis lynnedslaget er 3,5 km borte, hvor lang tid er der så mellem lynet ses og braget høres?

Uddrag
Bølgelængden er hvor langt der er fra eksempel bølgetop til bølgetop eller bølgedal til bølgedal. Det er faktisk ligegyldigt, hvor man tager og måler fra, man skal dog kun måle til det næste sted i bølgen, hvor bølgen er identisk fra det første målte punkt.

Frekvensen fortæller noget om hvor hurtigt bølgerne forekommer pr. sekund. Man bruger betegnelsen hertz, og hvis man...