Indledning
Dette projekt er en rapport som besvarer 6 opgaver om følgende emner:

- Lineære funktioner
- Andengradspolynomier
- Eksponentielle funktioner
- Rentesregning
- Annuitetsregning
- Deskriptiv statistik
Projektet består af i alt 6 opgaver, der alle omhandler problemstillinger med udgangspunkt i DAVIDSEN.

Jeg har i min besvarelse af opgaverne opstillet tabeller, hvor der i venstre side er beregninger og i højre side er forklaring på beregningerne.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 3
OPGAVE 1 – LINEÆRE FUNKTIONER 4
OPGAVE 2 – ANDENGRADSPOLYNOMIER 8
OPGAVE 3 – EKSPONENTIELLE FUNKTIONER 15
OPGAVE 4 – RENTESREGNING 20
OPGAVE 5 – ANNUITET/AMORTISATIONSTABEL 23
OPGAVE 6 – DESKRIPTIV STATISTIK 27