Indholdsfortegnelse
Genre
Analyse
Diskussion
Perspektivering

Uddrag
1. Som læseren opfatter jeg novellen med en skilning af fakta og fiktion. Faktaene er krigen som udbrød i 90'erne i Eksjugoslavien.

Og noget som jeg lavede mærke til i forhold til fiktionen, var spændingsopbygningen i novellen. Han giver en sanse beskrivelse i novellen (Den lugtede svagt af barnetis), hører ind som en fiktionskode.

2. Hvis man tager udgangspunkt i sagprosa og skønlitteratur. Så vil novellens virkelighed være mere sagprosa, da historien er skrevet af nogle som har oplevet krigen. Krigen er ikke opdigtet, men baseret på virkelig begivenheder.

I forhold til tekstens sandhedsværdi vil jeg mene, at den både kan være sagprosa eller skønlitteratur.

Da man samt må stole på forfatteren, så kan man også få lidt skeptiske tanker, som gør, at man må gå hen mod andre pålidelige kilder.

Analyse
1. Hovedpersonen er født og opvokset i København. Hans forældre er fra Serbien. Men identificerer sig mere som dansk, end serber

Han er også gift med en dansker. Hans far kom til Danmark som gæstearbejder og døde senere hen af en blodprop. Efter farens død flytter ham og hans mor tilbage til Sarajevo

hvor hovedpersonen tænker bevidst om, at hvis hans far aldrig døde, så ville han sidde og se krigen over nyhederen.