Daloon A/S – Årsprøve VØ den 11. juni 2018

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
1.1 (10%)
1.2 (25%)
Rentabilitet:
- Afkastningsgraden:
- Overskudgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:
- Egenkapitalens forrentning:
- Gældsrenten:
- Gearing:
Indtjeningsevne:
- Omsætning:
- Produktionsomkostninger:
Soliditet og likviditet:
- Soliditet:
- Likviditet:
1.3 (5%)
1.4 (5%)

Opgave 2
Lagerstyring
2.1 (5%)
2.2 (5%)
2.3 (5%)
2.4 (5 %)

Opgave 3
Kalkulation & Indtjening
3.1 (5 %)
3.2 (5 %)
3.3 (5 %)

Opgave 4
4.1 (10 %)
4.2 (5 %)
4.3 (5%)

Uddrag
Daloon A/S er en produktionsvirksomhed med hovedsæde i Nyborg. Virksomheden blev startet af Sai-chiu Van i 1964 og i 1970 rykkede Daloon ind i en nybygget fabrik i Nyborg. Daloon har oplevet opgangstider helt op i 90érne, hvorefter det blev sværere at sælge deres produkter. Det resulterede i at Daloon i 2015 blev overdraget fra familien Van til den hollandske virksomhed Izico. Izico har valgt at drive virksomheden videre i Daloons eget navn. Opgaven handler altså om Daloon.

---

Likviditet:
Likviditetsgraden er i analyse perioden forhøjet med 43 procentpoint hvilket skyldes en forhøjelse af virksomheden gældsforpligtelser og aktiver. Den største stigning skete mellem 2015 og 2016 hvor likviditeten er steget med 75,4 procentpoint.


1.3 (5%)
Vurder hvorledes Daloon A/S´ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Inddrag artikler og ledelsesberetningen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.
Den likvide beholdning i Daloon A/S ser overordnede godt ud. De er forsat blevet bedre til at udvikle deres produkter, så de hele tiden følger med de forskellige trends der udfolder sig, rundt om i landet. Derudover, tegner det kødfrie marked også rigtig for Daloon, da der er kommet stor interesse for deres kødfrie produkter, og salget af de kødfrie produkter er gået bedre end forventet. De kødfrie produkter har derudover også stået for over halvdelen af omsætningen i virksomheden i år 2016.

---

Kalkulation & Indtjening
Virksomheden Bolde A/S køber forskellige bolde til sport hjem fra forskellige steder rundt omkring i verden. Boldene videresælges til sportsbutikker i hele Danmark.

Bolde A/S har importeret et parti på 15.000 stk. af en ny type fodbold, der bedre holder luft, Air Ball. Fodbolden produceres af en leverandør i Argentina.

Indkøbsprisen på Air Ball er på 25 ARS og kursen på 100 ARS er kr. 335,77. Forsikringspræmien er på 1,5% af indkøbsprisen. De samlede fragtomkostninger er på kr. 4.975, og tolden udgør kr. 15 pr. stk. Herudover udgør speditionsomkostningerne for hele partiet kr. 2.750.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu