Den økonomiske vækst i Norge 2018

Opgavebeskrivelse
Opgave 2.1
Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge 2018.
- Forbrug
- Investeringer
- Import
- Eksport

Opgave 2.2
Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge. Inddrag bilag 5,6 og 7.
- Den aktuelle konjunktursituation
- Ændring i arbejdstid

Opgave 3
Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9.
- Den Aktuelle situation og udfordringer i norsk økonomi.
- Forklaring på den gennemførte renteforhøjelse
- Nationalbankens anbefalinger til regeringens finanspolitik og arbejdsmarkedspolitik

Indholdsfortegnelse
Når man skal analysere årsagerne til en økonomisk vækst, så kan man kigge på forsyningsbalancen, eftersom man kan se der hvad der påvirker væksten. Forsyningsbalancen er altså BNP + Import = Eksport + Forbrug + Investeringer.

Det vi kan se på bilag 5, er at Norges vækst BNP er 1,4% og deres vækst i BNP i Norges fastland er 2,2% i 2018.

Så den samlede vækst for Norges BNP er altså lavere end BNP for Norges fastland, men hvad er årsagerne til det?

Som nævnt tidligere kan vi altså finde ud af hvilke poster der er skyld i væksterne ved at kigge på forsyningsbalancen, men for at kende værdien af disse poster, så bliver vi nødt til at omregne dem til norske kroner.

---

I bilag 5 kan det ses at Norge er i en højkonjunktur. Det kan læses ved at de har en årlig BNP-vækst på 2% eller mere.

Dette hænger også sammen med at Norge stort set har fuld beskæftigelse, eftersom arbejdsløsheden er nede på en 4% ca. I bilag 7 kan vi se at prisniveauet stiger når man som land er ved at nå ”BNP Maks.”

De stigende lønninger, samt stigende forbrugspriser sker altså pga. den lave arbejdsløshed, eftersom virksomheder bliver nødt til at øge lønningerne så de kan få arbejdskraft.

Vi hører et forslag om at gøre arbejdstiden kortere i bilag 6, da dette vil være en fordel for nogle mennesker, da det ville øge deres livskvalitet og de ville få mere frihed mellem hænderne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu