Økonomiske mål og det økonomiske kredsløb

Opgavebeskrivelse
Opgave 4: Hvordan har betalingsbalancen udviklet sig i forskellige lande?

1. Hvornår i perioden fra 1960-2017 begyndte Danmark at køre med overskud på betalingsbalancens løbende poster? Og hvor mange år varede det så, inden Danmark begyndte at opsamle en udlandsformue?

2. Hvilke 3 lande har i gennemsnit haft de største overskud i procent af BNP?

3. 3 lande i tabel B har i perioden 2007-16 haft underskud hvert år. Hvilke 3 lande?

4. Hvilke 3 lande har i gennemsnit haft de største underskud i procent af BNP?

5. Hvordan har Triaden (lad Tyskland repræsentere EU) klaret sig i forhold til BRIK-landende i perioden 2017-16?

Opgave 10: Hvad kan du udlede af forskellige landes forsyningsbalancer?

1.Hvis du i tabel E betragter det offentlige forbrug (Coff), skiller 3 lande sig ud med hensyn til et relativt stort Coff. Hvilke tre lande?Og hvad kalder man disse stater med et højt Coff?

2. Til gengæld har de tre lande det relativt laveste Cpr (bortset fra Kina). Hvordan kan du forklare det?

3. I er jo fremstilling af maskiner, redskaber, bygninger infrastruktur mv. Hvilket land skiller sig markant ud angående I’s størrelse?

4. Hvis man dividerer et lands eksport med BNP, får man den såkaldte eksportkvote. Kan du finde et mønster i tabellen med hensyn til eksportkvoternes størrelse, fx forskelle mellem store og små økonomier, eller mellem europæiske lande og andre lande?

5. Hvis man dividerer et lands import med BNP, får man den såkaldte importkvote. Er det nogenlunde de samme lande, der har høje eksportkvoter, som også har høje importkvoter?

6. Hvilke tre af de 12 lande har underskud på betalingsbalancerne i 2017? Og hvilke to lande har det procentvis største overskud på deres betalingsbalancer?

7. Opstil på tilsvarende måde søjlediagrammer for USA’s og Kinas forsyningsbalancer. Giver søjlediagrammerne et bedre overblik over forskellene mellem landende end tabellen med procenttal?

Uddrag
Læge, sygehuse, operationer, mm. Indgår i vores skattesystem og bliver betalt derigennem, derfor er det offentlige forbrug i de tre lande så højt.

I modsætning til de andre lande skal man selv betale sig til læge, osv. Og det gør derfor til private forbrug højere hos de andre lande end hos de skandinaviske.

---

Storbritannien, Indien og Kina er de tre lande med størst underskud på betalingsbalancen i 2017, hvor Danmark og Tyskland har det største overskud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu