Indholdsfortegnelse
Det økonomiske kredsløb generelt:
De danske virksomheder erstatter i stigende grad arbejdskraft med maskiner.

Uddrag
Det økonomiske kredsløb er en model, der viser, hvordan varer, tjenesteydelser og arbejdsydelser cirkulerer i samfundet.

I det økonomiske kredsløb har vi 5 hovedsektorer. Vi har husholdning, den offentlige sektor, bankerne (den finansielle sektor), virksomhederne og udlandet.

Virksomhederne skal betale løn til medarbejderne og dermed kommer der penge ud til husholdningerne.