Noter til økonomiske politikker | IØ | Over 5 sider

Indholdsfortegnelse
International økonomi notater:
- Finanspolitikken:
- Lempelig finanspolitik:
- Stram finanspolitik:
- Finanspolitikkens svagheder:
- Pengepolitik:
- Stram pengepolitik:
- Valutapolitik:
- Et flydende kurssystem:
- Et delvist fastkurssystem:
- Efterspørgsel og udbud - se også på OneNote:
- Vigtige forhold:
- Prisfølsomhed:

Uddrag
Vi kan konstatere, at statens indtægter (skat) og udgifter har nogle kraftige virkninger på efterspørgslen i samfundet

Efterspørgslen påvirker igen vigtige samfundsøkonomiske størrelser som produktion, beskæftigelse og betalingsbalance.

Det betyder, at vi kan bruge statens finanser til at påvirke de samfundsøkonomiske mål. Den form for økonomisk politik kaldes for finanspolitik.

---

Ulempe: Med faldende efterspørgsel falder den indenlandske produktion (BNP), hvilket betyder et fald i beskæftigelsen. Desuden vil faldende efterspørgsel resultere i mindre import, ligesom der vil blive lagt en dæmper på prisstigningerne.

Stram pengepolitik kan derfor tages i anvendelse, hvis man ønsker at lægge en dæmper på den økonomiske udvikling - kan man evt. benytte hvis man er i højkonjunktur eller kører med et for stort underskud på betalingsbalancens løbende poster.

Ift. Valutaforholdene: stiger renten i fx Danmark, vil det blive mere fordelagtigt at låne til den nu forholdsvis lavere rente i udlandet.

Fordelen ved at låne euro skal dog opvejes mod den risiko, der ligger i, at eurokursen opskrives (bliver dyrere i danske kroner). I så fald bliver det dyrere at tilbagebetale lånet. Hjemtagelsen af disse lån vil betyde en øget kapitalimport af valuta (valutaindstrømning).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu