Økonomiske skoler | Noter til kapitel 19 | IØ

Indholdsfortegnelse
Kap. 19 Økonomiske skoler

19.2 Før Adam Smith – merkantilismen
- Nøglepunkter i merkantilismen

19.3 Adam Smith og den klassiske liberalisme
- Nøglepunkter hos Adam Smith og den klassiske økonomiske liberalisme

19.4 Keynes og keynesianske skole
- Efterspørgslen er samfundsøkonomiens motor!
- Markedsøkonomien besidder ikke en selvregulerende mekanisme
- Hvorfor for lav efterspørgsel?
- Forbrug og opsparing
- Investeringer
- Keynes og den økonomiske politik
- løn
- Løsningen
- Figur 19.3 Lempelig økonomisk politik skal sætte gang i en kriseramt samfundsøkonomi

19.5 Monetarismen og den neoliberale skole
- stor tiltro til samfundsøkonomiens selvregulerende kræfter
- Finanspolitik
- Crowding out
- Statens opgave
- Pengepolitik
- Vigtigste samfundsøkonomiske mål
- Udbudsøkonomi og markedsmekanisme
- Mens Keynes fokuserede på efterspørgslen, har monetaristerne og de neoliberale økonomer vendt blikket mod udbudssiden i samfundet
- Problemer for markedsmekanismen

19.6 Keynesianere kontra monetarister
- Hvad kendetegner henholdsvis en keynesiansk og en monetaristisk økonom? ID c1154

19.7 Finanskrisen: Keynes på gæstevisit
- Austerity – Good Bye, Keynes - sparepolitikken

Uddrag
Nøglepunkter i merkantilismen
• Sikre overskud på handelsbalancen
• 'Opspare' guld til statskassen
• Beskytte det hjemlige erhvervsliv
• Begrænse importen
• Konkurrence er noget bras, monopol er godt
• Handel er et nulsumsspil

---

Nøglepunkter hos Adam Smith og den klassiske økonomiske liberalisme
• Nationens velstand er baseret på arbejdsdeling og specialisering.
• Jo større markedet er, jo bedre kan man udnytte fordelene ved arbejdsdeling og specialisering.
• Når folk handler ud fra deres egne interesser, tilgodeses samtidigt samfundets interesser.
• Markedet styres af 'en usynlig hånd', som sikrer, at der altid er udbud af varer til en rimelig pris.
• Frihandel er et plussumsspil for alle lande, dvs. alle lande opnår en samfundsøkonomisk gevinst ved frihandel – protektionisme er derimod samfundsskadelig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu